50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín 2019 1. stupeň

Dňa 3 apríla, 2019, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Dňa 2.4.2019 sa po roku opäť  uskutočnila  na našej škole recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. školskom kole sa predviedli žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí mali o prednes poézie veľký záujem.  Školského kola sa zúčastnili víťazi triednych kôl v počte 37. Porota si pozorne vypočula všetky ukážky a po dôkladnej porade ocenila najlepších:

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:

I.   KATEGÓRIA 

 1. miesto – Ariana Ferková – 1.C
 2. miesto – Nela Kalejová – 1.D
 3. miesto – Denisa Kukuricová – 1.A

II. KATEGÓRIA

 1. miesto – Ruženka Kalejová – 2.D
 2. miesto – Lukáš Kukurica – 2.A
 3. miesto – Vanesa Bilá – 2.A

III. KATEGÓRIA

 1. miesto – Dáša Bilá – 3.A
 2. miesto – Anna Mária Giňová – 3.E
 3. miesto – Mária Bilá – 3.A

IV. KATEGÓRIA

 1. miesto – Jozef Ferko – 4.C
 2. miesto – Monika Husárová – 4.A
 3. miesto . Vanesa Bolvanová – 4.F
 • Spracovala Mgr. Jana Čaráková
 • Fotografie upravil: Mgr. Šimko, P

Foto