50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Faktúry, objednávky, zmluvy

Dokumenty

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú č. 118/2011 Z.z.

Prehľad faktúr a objednávokPrehľad zmlúv

Vyberte rok a mesiac pre zobrazernie faktúry/objednávky

Typ

Rok

Mesiac

Zobraziť
  Stiahnuť

2022
2021
2018
2017
2014
[/su_accordion]