50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Kontakt

O nás

Kontaktné údaje

+421 51 4 5 942 19
+ 421 51/459 4219
Základná škola Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice
zsjarovnice192@gmail.com
zsjarovnice192

Ďalšie kontaktné informácie

IČO

Darovací účet

36158119

1634730851 / 0200 VUB a. s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, pobočka Prešov

Expozitúra – Sabinov, BIC: SUBASKBX, IBAN: SK22 0200 0000 0016 3473 0851