50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Rómska paleta

Dňa 12 apríla, 2019, Vytvoril , V kategórii Novinky,

7.7. 2019 odcestovalo 17 žiakov našej školy spolu s p. starostom F. Giňom, p. prednostkou J. Marcinčinovou, p. uč. M.  Polačkovou, p. uč. R. Kravcom a pedagogickým asistentom M. Kalejom Januvom do Bratislavy. Po príchode si prezreli niektoré historické pamiatky nášho hlavného mesta.

Významným dňom bol najmä pondelok, 8. 4. 2019. Našu delegáciu prijala ministerka školstva M. Lubyová a štátny tajomník Peter Krajňák. Jeho poradca Ján Hero v materinskom rómskom jazyku porozprával žiakom svoj osobný príbeh ako sa z chudobnej osady dostal na vysokú školu.

Večer, pri príležitosti Dňa Rómov, otvorili žiaci krátkym kultúrnym programom výstavu výtvarných prác našej školy pod názvom Rómska paleta. Výstava prebieha v Pálffyho paláci v Bratislave a záštitu nad ňou prevzal prezident SR p. A. Kiska. Kurátormi sú náš p. uč. Mgr. J. Sajko a PhDr. Ivan Jančár, riaditeľ Galérie mesta Bratislava.

V utorok pred návratom do Jarovníc navštívili bratislavskú zoo a dinopark.

Tešíme sa zo všetkých vašich úspechov. Ďakujeme!

Pozrite si foto

Videozáznam vystúpenia si pozrite TU

 

Článok spracovala: Mgr. Horváthová, M

Fotografie upravil: Mgr. Šimko, P

Video spracoval: asistent učiteľa p. Kaleja, M