50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

História

Obec Jarovnice leží v Šarišskej vrchovine, v doline, ktorou preteká potok Malá Svinka. Osídlená bola už v neolite. V 17. – 19. storočí ju vlastnil rod Szinyeiovcov. Títo dali postaviť kaštieľ s rozsiahlou záhradou a parkom. Významnou maliarskou osobnosťou európskeho formátu, pochádzajúcou z tohto rodu bol Szinyei Merse Pál. Jeho diela sú umiestnené v Národnej galérii v Budapešti a rôznych súkromných zbierkach. Jarovnice sú v súčasnosti poľnohospodárskou obcou s 7 211 obyvateľmi. Základnú školu v Jarovniciach č.192 navštevuje 1177  žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. V lete 1998 zasiahla dedinu tragická  povodeň. V obrovskej záplave vody a bahna stratilo život 50 obyvateľov, z toho 10 žiakov našej školy.​