50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Výchovný poradca

Výchovný poradca na našej škole je Mgr. Cuker Dušan.

O profesionálnej orientácií vašich detí sa príďte poradiť v čase konzultačných hodín:

streda 10:00 – 12:30