50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

Dňa 28 marca, 2019, Vytvoril , V kategórii Novinky,

65. ročník Hviezdoslavovho Kubína na ZŠ Komenského 13 v Sabinove

Na okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy našu školu úspešne reprezentovala Natália Kalejová z IX. B, získala 3. miesto. Recitovala báseň N. Mitanovej Keby tak všetky deti… Natálii srdečne blahoželáme a tešíme sa na vaše ďalšie úspechy!

  • Spracovala Mgr. Mária Horváthová