50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Čitateľský maratón – Čítajme si

Dňa 8 júna, 2023, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Čitateľský maratón – Čítajme si

V týždni od 22. mája do 26. mája 2023 sa konal 14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu s názvom ČÍTAJME SI. Organizátorom akcie je Linka detskej istoty a do tohto projektu sa zapojila aj naša škola v Jarovniciach. Zhodou okolností v priestoroch našej školy sme v apríli otvorili krásnu Čitáreň pre deti, v ktorej si môžu deti okrem čítania nájsť čas aj na kreslenie či zaujímavé hodiny projekcie. Akcia u nás trvala od 22. mája do 23. mája a zapojilo sa 103 nadšencov čítania na 2. stupni ZŠ.

Maratón čítania sme začali v pondelok 22. mája s knihou Sedem dní v pivnici od Petra Karpinského. Od 8.00 hod. sme privítali v čitárni deti piateho a postupne siedmeho a ôsmeho ročníka, ďalší deň 23. mája bol v znamení pokračovania čitateľského maratónu s knihou Verše z vrbiny – antológia rómskej poézie. Do tohto dňa boli zapojení žiaci z piateho a deviateho ročníka.

Projekt „Čítajme si“  priťahuje z roka na rok viac detí a zároveň poukazuje na význam literatúry pre detského čitateľa. Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporuje rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť stotožniť sa s postavami, ponúka chvíle intimity. Nezanedbateľným prínosom čítania je tiež získavanie množstva informácií, vedomostí a porozumenie pojmom.

Detský čitateľský maratón si počas svojho trvania získava čoraz väčšiu popularitu. V tomto projekte však nejde len o lámanie rekordov. Hlavným cieľom je predovšetkým zatraktívniť knihu v detských očiach a pritiahnuť deti a mládež ku čítaniu.