50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Projektové vyučovanie – SLOVENSKO

Dňa 12 apríla, 2022, Vytvoril , V kategórii Novinky,
SLOVENSKO- najkrajšia krajina na svete.
Na svete existuje mnoho zaujímavých krajín a miest. Hoci je naše Slovensko pomerne malá a vo svete neznáma krajina, občas podceňovaná, dokáže očariť svojou nezameniteľnou krásou. Môže sa popýšiť nádhernou prírodou, množstvom národných parkov, prírodných rezervácií, jaskýň, kultúrnohistorických pamiatok a bohatou kultúrou. Pomocou projektového vyučovania žiaci získavali informácie o našom Slovensku, spoznávali jednotlivé kraje a regióny, ich zvyky, tradície,jedlo a kultúru. Výsledkom ich celodennej práce bolo vytvorenie vlastnej obrázkovej mapy Slovenska.
Fotografie si prezrite TU

 

Spracoval: Mgr. Berdisová, I