50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Category Archives : Novinky

Európsky týždeň boja proti drogám

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám (tretí novembrový týždeň) ,v rámci ktorého pripadá aj Medzinárodný deň bez fajčenia sa na našej škole traduje organizovať aktivity so zámerom upriamiť pozornosť najmä na tie, ktoré napomáhajú znižovaniu dopytu po drogách. Aj z tohto dôvodu boli pre žiakov pripravené zážitkové aktivity zamerané…

Aj naša škola myslí ekologicky.

Ochrana životného prostredia patrí v dnešnej dobe k najdôležitejším a najvážnejším prioritám ľudstva. Môže sa nám zdať, že čistý vzduch, čistá voda a zdravé potraviny sú samozrejmosťou nášho života, ale nie je to tak. Aj my chceme chrániť našu Zem, a preto separujeme. Zatiaľ iba plasty, ktoré ukladáme do žltého kontajnera. Separujeme plasty určené…

Testovanie T5-2018

Dňa 21. novembra 2018 sa uskutoční Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie T5-2018) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Riaditeľ školy udeľuje žiakom 1.-4. a 6.-9. ročníka ne tento deň riaditeľské voľno. Zakladne_informacie_T5_2018_final_okt201.pdf

Jesenné hry 2018

V posledný školský októbrový deň sme opäť súťažili. Hral sa metlobal, navliekali sa šnúrky do topánok, prekladali lentilky z taniera do taniera, skúšala sa pružnosť krajčírskej gumy, vyvracali sa kužele a predstavili sa módne trendy na zimu 2018/2019. Kto prišiel, vie o čom sú tieto riadky. Kto nevie, nech si…

Týždeň za odmenu realizácia.

 Týždeň za odmenu absolvovalo 20 žiakov našej školy. Týchto žiakov vyberali triedni učitelia podľa známok, správania a dochádzky. 5. A Husár Tomáš 5. B Kaleja Peter 5. C Červeňáková Mária 5. D Kalejová Jitka 5. E Horváthová Dáša 6. A Popušová Giňová Vanesa 6. B Červeňáková Nikola 6. C Kalejová Marta 6….

Týždeň za odmenu

  Ešte máš niekoľko týždňov, aby si presvedčil svoju pani učiteľku/učiteľa, že si najlepší. V čom? V učení, správaní, dochádzke. A odmena? Najprv by to mal byť dobrý pocit, že si sa chcel/ chcela zlepšiť, zmeniť. Potom ťa čaká týždeň plný prekvapení. Tak sa snaž! Počet miest je obmedzený! Bude to…

Zápis detí do 1. ročníka

V termíne od 3. apríla sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy od 8:30 do 12:00 v priestoroch základnej školy.

Hviezdoslavov Kubín /1.stupeň/

Dňa 21. marca 2018 sa konala na našej škole súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnili žiaci prvého stupňa. Každý recitátor predviedol výborný výkon, preto porota, ktorú tvorili pani učiteľky 1. stupňa, mala ťažkú úlohu určiť víťaza. Prednesu sa zúčastnilo 39 žiakov. Za každý ročník boli…

Hviezdoslavov Kubín /2.stupeň/

15. 03. 2018 sme na našej škole recitovali do popuku. Za prípravu recitačnej súťaže ďakujeme p. učiteľke Bajovej, aj všetkým ďalším učiteľom, ktorí boli súčasťou poroty. Za hojnú účasť v súťaži vyslovujeme veľké „vďaka“ hlavne tým najmenším…našim piatakom. VÝSLEDKY RECITAČNEJ SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I. KATEGÓRIA 1. miesto Daniela Kalejová /5.E/…

Testovanie 9-2018

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok)