50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Category Archives : Novinky

Deň Zeme

22. apríl – Deň Zeme – v súčasnosti hovoríme o modernom sviatku, ktorý je zameraný na ochranu životného prostredia a hlavne na prevenciu proti jeho rozsiahlemu poškodzovaniu. Tento deň nám pripomína, že musíme chrániť poklady prírody pre všetkých ľudí, ale aj ostatných živočíchov. My sme oslávili deň Zeme niekoľkými aktivitami: 39 ks novovysadených…

Rómska paleta

7.7. 2019 odcestovalo 17 žiakov našej školy spolu s p. starostom F. Giňom, p. prednostkou J. Marcinčinovou, p. uč. M.  Polačkovou, p. uč. R. Kravcom a pedagogickým asistentom M. Kalejom Januvom do Bratislavy. Po príchode si prezreli niektoré historické pamiatky nášho hlavného mesta. Významným dňom bol najmä pondelok, 8. 4. 2019. Našu…

Hviezdoslavov Kubín 2019 1. stupeň

Dňa 2.4.2019 sa po roku opäť  uskutočnila  na našej škole recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. V školskom kole sa predviedli žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí mali o prednes poézie veľký záujem.  Školského kola sa zúčastnili víťazi triednych kôl v počte 37. Porota si pozorne vypočula všetky ukážky a po dôkladnej porade ocenila najlepších:…

Testovanie 9-2019

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríla 2019 (utorok) v krajských mestách. Prihlasovanie žiakov na náhradný termín uskutočníte prostredníctvom: https://testovanie.iedu.sk/nahradny.aspx do 5. apríla…

Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

65. ročník Hviezdoslavovho Kubína na ZŠ Komenského 13 v Sabinove Na okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy našu školu úspešne reprezentovala Natália Kalejová z IX. B, získala 3. miesto. Recitovala báseň N. Mitanovej Keby tak všetky deti… Natálii srdečne blahoželáme a tešíme sa na vaše ďalšie úspechy! Spracovala Mgr. Mária Horváthová

Lyžiarsky výcvik 2019

Aj keď tomu počasie nenasvedčovalo, naši deviataci sa vybrali v polovici marca lyžovať, a to na celých 5 dní. Srdečné poďakovanie od deviatakov patrí všetkým dospelým, ktorí pomáhali pri organizácii i samotnom priebehu lyžiarskeho výcviku.(p.u. Kravec, Uhriňák, Ferjaková, p. r. Bugna, p. z. Pavliková, p. e. Novotná, p. as. Kaleja…

Hviezdoslavov Kubín 2019 2. stupeň

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá formuje a vytvára kultúru slovenského národa. Tí najlepší súťažia až na celoštátnom kole. My zatiaľ na školskom, ktoré sa uskutočnilo 7. 3. 2019. Naši víťazi postupujú do okresného kola v Sabinove 26.3.2019. Základnú školu Jarovnice 192 budú zastupovať Martin Kukurica…

„Hrebienok“ za odmenu

Dňa 31. januára 2019 dostali tí najšikovnejší a najusilovnejší žiaci Základnej školy 192 výlet za odmenu. A bol to výlet ako sa patrí! Veď Vysoké Tatry, Hrebienok, ľadové sochy, lanovka a perfektné slnečné počasie v zime nevidíme každý deň! Za  všetko hovoria fotografie. Spracovala Mgr. Antónia Tutokyová

Adventné čítanie

Tohto roku sme sa už po druhýkrát zapojili do projektu Vyšehrad číta deťom – Celé Slovensko číta deťom Čítanie sa nesie pod mottom: ,,Poď, budem ti čítať, “ s dôrazom na myšlienku ,,Čítajme deťom 20 minút každý deň.“ Hlavnými čítajúcimi hosťami môžu byť významné osobnosti daného mesta, regiónu, obce, jednoducho…

Európsky týždeň boja proti drogám

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám (tretí novembrový týždeň) ,v rámci ktorého pripadá aj Medzinárodný deň bez fajčenia sa na našej škole traduje organizovať aktivity so zámerom upriamiť pozornosť najmä na tie, ktoré napomáhajú znižovaniu dopytu po drogách. Aj z tohto dôvodu boli pre žiakov pripravené zážitkové aktivity zamerané…