50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Author Archives : admin

Cesta po Austrálii

Dnes sa žiaci 9.A pomocou projektového vyučovania a výučbového programu vybrali na cestu k najvzdialenejšiemu svetadielu. Cesta z Európy do Austrálie meria vzdušnou cestou 15 921,4 km. Ak sa chceme na tento kontinent dostať, cesta nám môže trvať: Bratislava-Sydney km mi. lietadlo vrtuľník holub Vzdušná vzdialenosť 15921,4 9893,1 19h 54m…

Virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl.

Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Sabinov doporučuje: Portál Kam na strednu pripravuje pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl 2. ročník celoslovenského podujatia – Virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl. AKO SA MÔŽU ŽIACI ZAPOJIŤ? Jednoducho. Stačí, keď sa žiaci spolu s kariérovou poradkyňou pripoja v rámci týždňa 29.11. –…

O2 športová akadémia Mateja Tótha

Naša škola sa zapojila do projektu od O2 športovej akadémie Mateja Tótha, vďaka ktorému môžeme získať odborné vedenie trénerom na celý školský rok zdarma a interaktívnu tabuľu. Budeme potrebovať čo najviac vašich hlasov. Hlasovanie zaberie 2 minúty z vášho voľného času. Dôležité je, že môžete hlasovať každý deň až do…

Milión detí sa modlí ruženec.

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi 18. októbra opäť pozýva farnosti, materské školy, školy aj rodiny, aby sa zapojili do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete a – ako vysvetľuje kardinál Mauro Piacenza, prezident ACN – povzbudiť deti,…

Svetový deň zvierat

7. októbra sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň zvierat,  ktorý každoročne pripadne na 4. októbra. V piatich triedach sme si niečo povedali o vybraných zvieratách, ukázali si „zvieracie menu“ domácich miláčikov a dozvedeli sa, ktoré druhy sú klasifikované ako ohrozené. Súčasťou našich tried sa stala rybka Džordži a…

Marec – mesiac knihy 2. stupeň

Marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája s príchodom slnečných dní, prvých prác v záhradkách i s odpočinkom v podobe čítania kníh. Pred niekoľkými dňami sme sa zmienili, že marec je aj mesiacom kníh. Je to na počesť Mateja Hrebendu, ktorý bol popredným rozširovateľom slovenských a českých kníh. Mesiac…

Kloktacie testy pre školy

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu ponúklo našej škole vyskúšať kloktacie testy. Tieto testy sú určené žiakom 2. stupňa, ktorí sa vzdelávajú v malých skupinách. Dvanásť siedmakov z našej školy skúsilo oveľa príjemnejšie testovanie na ochorenie covid 19. Namiesto nepríjemnej tyčinky v nose, žiaci kloktali v ústach fyziologický (slaný) roztok….

Marec mesiac knihy

Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Od nepamäti patrí kniha medzi neodmysliteľných spoločníkov starých, či mladých. Nadviazali sme na predchádzajúcu tradíciu čítania kníh na hodine a čitateľský maratón. No keďže pandemická situácia je veľmi zlá, nemohli sme uskutočniť návštevu knižnice, čo bolo v ostatných rokoch…

Čítanie ďeťom

Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň! Stalo sa už tradíciou, že pred vianočnými prázdninami čítajú dospelí deťom a deti dospelým. Už piatykrát Číta celé Slovensko deťom v Jarovniciach. Momentálna situácia nedovoľuje, aby sme si túto slávnostnú chvíľu vychutnali spolu s vami, milí žiaci. Avšak ani to nás, vašich učiteľov,…

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Základná škola Jarovnice 192 sa usiluje o kvalitné vzdelávanie svojich žiakov. A preto sa škola zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. Počas dvoch školských rokov, a dúfame, že aj naďalej, bude pomáhať našim učiteľom a žiakom 5 nových asistentiek a 4 členky inkluzívneho tímu: 2…