50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Author Archives : admin

Adventné čítanie

Tohto roku sme sa už po druhýkrát zapojili do projektu Vyšehrad číta deťom – Celé Slovensko číta deťom Čítanie sa nesie pod mottom: ,,Poď, budem ti čítať, “ s dôrazom na myšlienku ,,Čítajme deťom 20 minút každý deň.“ Hlavnými čítajúcimi hosťami môžu byť významné osobnosti daného mesta, regiónu, obce, jednoducho…

Európsky týždeň boja proti drogám

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám (tretí novembrový týždeň) ,v rámci ktorého pripadá aj Medzinárodný deň bez fajčenia sa na našej škole traduje organizovať aktivity so zámerom upriamiť pozornosť najmä na tie, ktoré napomáhajú znižovaniu dopytu po drogách. Aj z tohto dôvodu boli pre žiakov pripravené zážitkové aktivity zamerané…

Aj naša škola myslí ekologicky.

Ochrana životného prostredia patrí v dnešnej dobe k najdôležitejším a najvážnejším prioritám ľudstva. Môže sa nám zdať, že čistý vzduch, čistá voda a zdravé potraviny sú samozrejmosťou nášho života, ale nie je to tak. Aj my chceme chrániť našu Zem, a preto separujeme. Zatiaľ iba plasty, ktoré ukladáme do žltého kontajnera. Separujeme plasty určené…

Testovanie T5-2018

Dňa 21. novembra 2018 sa uskutoční Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie T5-2018) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Riaditeľ školy udeľuje žiakom 1.-4. a 6.-9. ročníka ne tento deň riaditeľské voľno. Zakladne_informacie_T5_2018_final_okt201.pdf

Jesenné hry 2018

V posledný školský októbrový deň sme opäť súťažili. Hral sa metlobal, navliekali sa šnúrky do topánok, prekladali lentilky z taniera do taniera, skúšala sa pružnosť krajčírskej gumy, vyvracali sa kužele a predstavili sa módne trendy na zimu 2018/2019. Kto prišiel, vie o čom sú tieto riadky. Kto nevie, nech si…

Týždeň za odmenu.

Týždeň za odmenu realizácia.

 Týždeň za odmenu absolvovalo 20 žiakov našej školy. Týchto žiakov vyberali triedni učitelia podľa známok, správania a dochádzky. 5. A Husár Tomáš 5. B Kaleja Peter 5. C Červeňáková Mária 5. D Kalejová Jitka 5. E Horváthová Dáša 6. A Popušová Giňová Vanesa 6. B Červeňáková Nikola 6. C Kalejová Marta 6….

Týždeň za odmenu

  Ešte máš niekoľko týždňov, aby si presvedčil svoju pani učiteľku/učiteľa, že si najlepší. V čom? V učení, správaní, dochádzke. A odmena? Najprv by to mal byť dobrý pocit, že si sa chcel/ chcela zlepšiť, zmeniť. Potom ťa čaká týždeň plný prekvapení. Tak sa snaž! Počet miest je obmedzený! Bude to…

Zápis detí do 1. ročníka

V termíne od 3. apríla sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy od 8:30 do 12:00 v priestoroch základnej školy.

Hviezdoslavov Kubín /1.stupeň/

Dňa 21. marca 2018 sa konala na našej škole súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnili žiaci prvého stupňa. Každý recitátor predviedol výborný výkon, preto porota, ktorú tvorili pani učiteľky 1. stupňa, mala ťažkú úlohu určiť víťaza. Prednesu sa zúčastnilo 39 žiakov. Za každý ročník boli…