50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Záverečná správa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.  § 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 0514594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľobec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Bugna051/4594219  
ZRŠMgr. Molitorisvá Silvia051/45942190903763006 
ZRŠMgr. Pavlíková Mária051/45942190910906723 

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Šimková Tataiana0514594219
pedagogickí zamestnanciMgr. Ženčuchová Angela 
ostatní zamestnanciNovotná Mária 
zástupcovia rodičovKalejová Lucia 
 Popušová Kveta 
 Durdíková Katarína 
 Popušová Monika 
zástupca zriaďovateľaGiňa Anton 
 Kaleja Vladislav 
 Husár Roman 
 Bilý Ladislav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1.-2. ročníkMgr. Zubrická Svetlanavšetky predm. 1.-2. roč. 
3.-4. ročníkMgr. JackováJaroslavavšetky predm. 3.-4. roč. 
prírodovedné predmetyMgr. Kropuchová Gabriela  
humanitné predmetyMgr. Horváthová Mária  
výchovyPaedDr. Štefanská Simona  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1065

Počet tried: 48

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried105665544348
počet žiakov2031241371351271138982551065
z toho ŠVVP000000000 
z toho v ŠKD000000000 

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   79    
prijatí   79    
% úspešnosti   100%    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGHVCHINVII-nMNVNJON
1.A      3,05    3,75   
1.B      2,24    3,76   
1.C      2,29    3,33   
1.D      2,05    2,95   
1.E      2,48    4,24   
1.F      2,81    3,62   
1.G      1,75    4   
1.H      3,1    4,57   
1.I      2,68    3,2   
1.J      2,45    3,86   
2.A      1,17    2,91   
2.B      2,16    3,6   
2.C      1,64    3,2   
2.D      1,04    2,84   
2.E      2    3,64   
3.A2,96     1  2,17 2,57   
3.B3,22     1,22  2,13 3,04   
3.C2,95     1,77  2,68 2,82   
3.D3,09     1,57  2,7 3,17   
3.E2,96     1  1,39 3,57   
3.F3,17     1,35  2 3,26   
4.A3,09     1,78 1,83  3,3   
4.B2,95     1,32 1,82  2,91   
4.C3,65     1,09 2,87  3,26   
4.D2,52     1,96 1,83  2,43   
4.E3,57     1,83 2,74  3,13   
4.F2,9     1,19 1,43  2,95   
5.A3,222,672,41  2,741,41  1,26 2,48  1,33
5.B2,862,293,04  3,681,68  1,5 3  1,89
5.C2,682,682,76  2,961,6  1,441,043,56  1,48
5.D3,433,353,13  2,431,74  1,61 3,39  1,87
5.E3,352,573,09  3,741,13  1,911,173,65  3,09
6.A2,542,812,85 2,313,121,81  1,31 2,88  2
6.B33,123,19 2,963,771,92  1,31 3,31  2,31
6.C3,122,442,8 3,442,841,76  1,681,043,56  2,48
6.D3,382,93,52 3,763,521,81  2,191,293,62  2,52
6.E3,333,83,27 3,273,931,67  2 3,53  3,27
7.A2,482,522,96 2,483,081,762,68 1,56 3,44  1,4
7.B2,6332,46 2,923,751,672,67 2,13 3,83  2,08
7.C3,83,13,5 3,842,253,8 2,4 3,8  1,7
7.D32,783,11 2,833,3313,44 1,78 3  2,39
8.A33,413 31,731,953,55 1,41 3,55  1,64
8.B2,882,962,83 2,881,961,883,25 2,04 3,25  1,46
8.C2,843,162,89 3,372,372,263,26 1,84 3,84  1,63
8.D3,42,933,07 3,673,3323,4 2,8 3,87  2,4
9.A2,753,052,75 32,91,52,5 1,2 3,25  1,35
9.B2,852,452,3 2,131,62,7 1,15 3,1  1,45
9.C1,333,473,13 2,473,471,42,4 1,87 3,27  2,27

 

TriedaOVPsPPVPríPRIPPPrvRJSJSPRSPŠHTCHVTTSV
1.A      3,55 3,81    3,05
1.B      3,24 3,761    1,52
1.C      3 3,621,05    2,29
1.D      2,8 3,051,05    1,05
1.E      3,52 4,331,14    1,57
1.F      3,1 3,571    2,67
1.G      4 4,061    1,75
1.H      4 4,571,1    2,95
1.I      2,75 3,11    2,75
1.J      3,23 3,821    1,86
2.A      2,13 2,911,09    1
2.B      3,64 41    1,12
2.C      2,2 3,21    1,6
2.D      1,24 3,081    1
2.E      2,56 3,641    2
3.A  1 2,13   2,521,04    1
3.B  1,22 2,91   3,351    1
3.C  1,82 2,64   3,051    1,27
3.D  1,7 2,7   3,31    1,43
3.E  2,09 3,09   3,351,48    1
3.F  1,57 2,96   3,351,04    1,52
4.A  1,83 3,22   3,351,3    1,57
4.B  1,32 3,05   3,231,36    1,27
4.C  1,65 3,22   3,351,3    1,43
4.D  1,96 2,3   2,431,04    1
4.E  2,78 3,04   3,431,17    1,09
4.F  1 2,9   2,861,19    1,67
5.A  1,11     3,111   1,481
5.B  1     2,861,25   1,251
5.C  1,12     3,641   1,121
5.D  1,26     3,171,39   1,831,09
5.E  1,04     3,171   1,781
6.A  1,5     2,921,15   1,51,08
6.B  1,08     3,151,19   1,421
6.C  1     3,081   1,681,04
6.D  1,19     3,761,52   1,711,05
6.E  1,2     3,41,13   1,331
7.A  1,08    2,843,081,12   1,561
7.B  1,29    2,673,751,46   1,631
7.C  1,5    3,23,91,4   1,91
7.D  1,28    3,283,721,17   1,51
8.A  1    2,093,591,18   1,321,41
8.B  1    2,883,541,33   1,081
8.C  1,42    3,053,681,37   1,421,37
8.D  1,33    3,43,931,67   1,531,8
9.A       2,253,11,2    1
9.B       2,12,851    1,3
9.C       3,1341,13    2

 

TriedaTVVLAVYUVVVv-nZEM
1.A   3,05  
1.B   2  
1.C   2,62  
1.D   1,75  
1.E   2,19  
1.F   2,71  
1.G   1,75  
1.H   3,29  
1.I   2,75  
1.J   2,41  
2.A   1,48  
2.B   2,16  
2.C   1,72  
2.D   1,36  
2.E   2  
3.A 2,26 1  
3.B 3,04 1,09  
3.C 2,82 1,32  
3.D 3,04 1,78  
3.E 2,74 1,61  
3.F 3,13 1,48  
4.A 3,3 1,48  
4.B 3,18 1,141 
4.C 3,26 1,35  
4.D 2,3 1,39  
4.E 3,04 1,61  
4.F 3,05 1,29  
5.A   1,67  
5.B   1,96  
5.C   1,56  
5.D   1,7  
5.E   1,39  
6.A   1,54  
6.B   1,42  
6.C   1,84  
6.D   1,76  
6.E   1,73  
7.A   1  
7.B   1  
7.C   1,25  
7.D   1  
8.A   1,41  
8.B   1  
8.C   1,32  
8.D   1,2  
9.A   1,6  
9.B   1,3  
9.C   2,13  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A201280
1.B211290
1.C211470
1.D201460
1.E211290
1.F211470
1.G16970
1.H219120
1.I201730
1.J221480
2.A242121
2.B252230
2.C252140
2.D252500
2.E252230
3.A232300
3.B232300
3.C222200
3.D232120
3.E232210
3.F232030
4.A232210
4.B222200
4.C231940
4.D232300
4.E232030
4.F212100
5.A282611
5.B282710
5.C252500
5.D232120
5.E232210
6.A262510
6.B262420
6.C252500
6.D212100
6.E151410
7.A252410
7.B242220
7.C202000
7.D201802
8.A232021
8.B242400
8.C191810
8.D161411
9.A201910
9.B202000
9.C151500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A203032151,602407120,3562531,25
1.B213133149,192797133,1933616,00
1.C213560169,523105147,8645521,67
1.D202884144,202425121,2545922,95
1.E213506166,952862136,2964430,67
1.F213183151,573129149,00542,57
1.G16151994,94151994,9400,00
1.H213922186,762698128,48122458,29
1.I202126106,302094104,70321,60
1.J222530115,002530115,0000,00
2.A243360140,003054127,2530612,75
2.B254059162,363818152,722419,64
2.C253179127,163144125,76351,40
2.D253425137,003273130,921526,08
2.E25203581,40203581,4000,00
3.A233036132,002946128,09903,91
3.B233104134,962714118,0039016,96
3.C222231101,41214197,32904,09
3.D233113135,352978129,481355,87
3.E234192182,264001173,961918,30
3.F234047175,963708161,2233914,74
4.A233685160,223169137,7851622,43
4.B222751125,052270103,1848121,86
4.C232995130,222351102,2264428,00
4.D233910170,003220140,0069030,00
4.E234938214,704819209,521195,17
4.F212333111,102111100,5222210,57
5.A284534161,934493160,46411,46
5.B284488160,293937140,6155119,68
5.C25230492,16215886,321465,84
5.D234379190,393902169,6547720,74
5.E234014174,523594156,2642018,26
6.A265415208,274968191,0844717,19
6.B264146159,463276126,0087033,46
6.C254608184,324267170,6834113,64
6.D214520215,243106147,90141467,33
6.E152701180,072243149,5345830,53
7.A254005160,203518140,7248719,48
7.B244425184,383318138,25110746,13
7.C204146207,303279163,9586743,35
7.D206202310,103330166,502872143,60
8.A235238227,743621157,43161770,30
8.B244471186,293382140,92108945,38
8.C194309226,793373177,5393649,26
8.D165398337,383768235,501630101,88
9.A204719235,952722136,10199799,85
9.B204497224,854109205,4538819,40
9.C154788319,203489232,60129986,60

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL5218,3 
Monitor MAT5213,3 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku105665544348
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Športové Hry912
Nepovinná VV444
Nepovinná informatika444

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka00 
Prvého ročníka10203 
Bežných tried38862 
Špeciálnych tried00 
Pre nadaných00 
Spolu481065 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP571257 
DPP    
Znížený úväzok101 
ZPS404 
Na dohodu101 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov35457
vychovávateľov000
asistentov učiteľa235
    
spolu55762

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška210
2.kvalifikačná skúška190
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické1 
vysokoškolské pedagogické1 
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

Športové úspechy našich žiakov v sk.2018/19.

Naši žiaci sa zapojili do ligy v malom futbale, ktorý organizoval Slovenský zväz malého futbalu.

V krajskom kole sme mali dva tímy v kategórii U 15. Naše 1.družstvo suverénne obsadilo prvé miesto a hráč Róbert Ferko sa stal aj najlepším strelcom celej ligy s 25 gólmi. Podarilo sa nám postúpiť na Majstrovstvá Slovenska kde sme po tuhom boji obsadili druhé miesto a stali sme sa vicemajstri Slovenska v malom futbale. 2. Družstvo skončilo na treťom mieste v krajskom kole.

Taktiež sme sa zapojili do malého futbalu, ktorý organizoval školský šport.

Mladší žiaci nepostúpili s okresného kola, ktoré sa konalo v Lipanoch.

Starší žiaci postúpili z okresného kola, ktoré sa konalo v Sabinove. Krajské kolo bolo nad naše sily a skončili sme na štvrtom mieste.

DIPLOMY A MEDAILY : Výtvarná výchova

Medzinárodná detská výtvarná súťaž – DÚHA / RAINBOW – CURTEA DE ARGES – RUMUNSKO

Diplom + medaila – 1. miesto – sekcia maľba v kategórii 6 – 10 rokov Sebastián Kaleja Januv

Diplom + medaila – 3. miesto – sekcia grafika v kategórii 6 – 10 rokov Sebastián Kaleja Januv

Diplom – špeciálna cena – sekcia grafika v kategórii 11 – 14 rokov Adrián Giňa

Diplom + medaila – 2. miesto – sekcia grafika v kategórii 6 – 10 rokov Martin Červeňák

Diplom + medaila – 1. miesto – sekcia grafika v kategórii 11 – 14 rokov Dominik Kaleja Januv

Diplom + medaila – 1. miesto – sekcia grafika v kategórii 11 – 14 rokov Tomáš Husár

Medzinárodná detská výtvarná súťaž – Radosť Europy 2018 – Belehrad – SRBSKO

Individuálna cena Estera Peštová

Cena za 3.miesto Daniela Bilá

Medzinárodná detská výstava – NOVÁ ZAGORA 2018 – BULHARSKO

DIPLOM ZA NAJLEPŠIU PRÁCU V MENE PROF. STOJANA STOJANOVA : Laura Kalejová Januvová

DIPLOM René Červeňák, Jaroslava Kalejová, Kevin Giňa, Gabriel Bilý

Svetová detská výstava – SOFIA 2018 – BULHARSKO

ZLATÁ MEDAILA IVANA ČERVEŇÁKOVÁ

DIPLOM MARTIN ČERVEŇÁK, JOZEF KALEJA

Výstavy :

Január 2019 – COMPAS Orion, 555 Lincoln Road PETERSBOROUGH PE1 2PB – GB

8. apríl – 2. Jún 2019 – Galéria mesta Bratislava, Pálffyho palác – Bratislava

Práce žiakov našej školy boli použité :

NOVOROČENKA 2019 – The British Czech and Slovak Association, London, England – GB

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé : Čítajme deťom, žiaci prvého stupňa sa zapojili do projektu Čítame s OSMIJANKO

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty: 0

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 26.10.2015

Druh inšpekcie: Informatívna

V školskom roku 2018/2019 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Školu navštevuje 1065 žiakov . Momentálne máme 48 tried , 27 na prvom stupni a 21 na druhom stupni. Okrem toho máme štyri počítačové učebne , ktoré sa využívajú na vučovanie informatiky ako aj na krúžkovú činnosť.Škola využíva aj učebňu technických prác, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou a novým vybavením. Telesná výchova sa učí vo veľkej telocvični školy a žiaci prvého stupňa majú v modulovej škole zriadenú herňu, ktorá nahrádza telocvičňu. V škole sa učí na dve zmeny 79,2 % sa žiaci učia ráno a 20,8 % sa učia poobede.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 1 807 274 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 0 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít 32.749 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 0 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 409,20 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2018/2019 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: – školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je , aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili a neskôr sa zapojili do pracovného procesu.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vzhľadom na vysoký počet žiakov školy sú psychohygienické podmienky veľmi sťažené a na slabej úrovni. No aj napriek tomu sa škola ako aj zamestnanci školy snažia vytvárať vhodné pracovné prostredie, dodržiavať hygienu, čistotu priestorov školy a k tomu sú vedení aj žiaci školy triadnymi učiteľmi.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový krúžok27  
Bedmintonový krúžok9  
Čitateľský krúžok25  
Esteticko-etický krúžok221  
Futbalový krúžok21  
Hudba a počítače10  
Khamoro6  
Literárny krúžok21  
Peer aktivistov14  
Počítač, komunikácia a veda15  
Počítačový krúžok31  
Práca s počítačom11  
Prírodovedný krúžok24  
Publicistika34  
Šikovné ruky181  
Šikovníček50  
Športový krúžok15  
Tanečno – spevácky22  
Tanečný krúžok28  
Tvorivé dielne22  
Volejbalový krúžok39  
Výtvarný krúžok32  
Z každého rožka troška25  
Z rozprávky do rozprávky71  
Zázraky z papiera25  

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je na slabej úrovni.Záujem rodičov o školu je minimálny . Triedni učitelia sa snažia komunikovať s rodičmi ,predvolávajú si ich do školy , aby ich informovali o úspechoch, ale aj o nedostatkoch vo výchove a vzdelávaní ich detí.

Škola zvoláva aj triedne aktívy , kde rodičia sú informovaní o prospechu, správaní a dochádzke svojích detí.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca je na dobrej úrovni. Naši žiaci reprezentovali školu aj v zahraničí na výtvarných výstavách – Vernisáž v Prahe , Bratislave a Budapešti. Prezentovali sa nielen výstavou výtvarných prác ale aj tancom a spevom.

Futbalisti reprezentovali školu na rôznych súťažiach.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 26. júna 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28.6.2019

Vyjadrenie rady školy

S vypracovanou správou súhlasíme :

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 0514594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľobec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Bugna0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Silvia Molitorisová0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Mária Pavlíková0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Šimková Tataiana0514594219
pedagogickí zamestnanciMgr. Ženčuchová Angela 
ostatní zamestnanciNovotná Mária 
zástupcovia rodičovKalejová Lucia 
 Popušová Kveta 
 Čarná Margita 
 Popušová Monika 
zástupca zriaďovateľaFerko Dušan 
 Kaleja Vladislav 
 Pešta Marek 
 Bilý Ladislav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1.-2. ročníkMgr. Lazoríková Katarínavšetky predm. 1.-2. roč. 
3.-4. ročníkMgr. JackováJaroslavavšetky predm. 3.-4. roč. 
prírodovedné predmetyPaedDr. Kováčová Katarína  
humanitné predmetyMgr. Polačková Mária  
výchovyMgr. Semančíková Anna  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1057

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried106665443347
počet žiakov206136137126120929979641059
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   88    
prijatí   88    
% úspešnosti   100    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGHVCHINVII-nMNVNJON
1.A           3,19   
1.B           3,05   
1.C           3,25   
1.D           2,9   
1.E           3,38   
1.F           3,33   
1.G           3,05   
1.H           3,45   
1.I           3,14   
1.J           3,38   
2.A           2,3   
2.B           2,77   
2.C           3,17   
2.D           3,23   
2.E           2,91   
2.F           3,13   
3.A           2,91   
3.B           3,04   
3.C           3,22   
3.D           3,04   
3.E           3,22   
3.F           3,22   
4.A           2,48   
4.B           2,95   
4.C           2,9   
4.D           3,68   
4.E           3,27   
4.F           3,24   
5.A2,392,542,57  2,611,29  1,291,212,46  1,46
5.B2,52,812,88  3,041,08  1,3512,96  1,54
5.C3,122,762,8  3,21,2  2,08 3,16  2,4
5.D2,553,143,45  3,091,77  2,14 3,5  2,59
5.E3,053,423,21  3,951,74  2,74 3,37  2,05
6.A1,892,33 2,442,522,19  1,521,113,11  1,63
6.B2,522,42 2,833,631,25  1,92 3,54  1,58
6.C3,273,323,5 3,773,911,73  2,5 3,82  2,55
6.D2,222,52,94 2,563,561  1,72 2,89  1
7.A2,853,273,08 2,732,462,153,08 1,621,423,15  1,77
7.B2,82,922,64 3,122,041,082,8 1,76 3,36  2,76
7.C3,043,132,91 3,432,521,613,26 1,43 3,52  1,48
7.D3,42,93,15 3,552,51,553,85 2,5 3,75  2,1
8.A3,363,252,93 3,143,642,52,71 1,82 3,61  2,39
8.B2,422,312,81 2,653,121,383,35 1,19 3,23  1,35
8.C2,362,733,05 2,233,411,52,5 2 3,14  2,23
9.A2,052,142,27 2,322,641,452,68 1,59 3,32  1,68
9.B2,22,452,7 2,052,851,72,6 1,55 3,65  1,6
9.C2,33,352,8 2,052,951,63,4 1,35 3,35  2
TriedaOVPsPPVPríPRIPPPrvRJSJSPRSPŠHTCHVTTSV
1.A        3,191,14     
1.B        3,151,15     
1.C        3,351     
1.D        2,951     
1.E        3,431     
1.F        3,331     
1.G        3,051,1     
1.H        3,451,05     
1.I        3,241     
1.J        3,381     
2.A        2,041     
2.B        2,731     
2.C        3,351     
2.D        3,451     
2.E        3,221     
2.F        3,31,04     
3.A        2,821     
3.B        2,781     
3.C        3,261,13     
3.D        2,871,13     
3.E        3,31     
3.F        3,091,3     
4.A        2,811     
4.B        3,051     
4.C        2,811,05     
4.D        3,951,42     
4.E        3,51,41     
4.F        3,291,29     
5.A  1,21     2,751   1,251
5.B  1,12     2,771,08   1,51
5.C  1,16     31 1 1,161,08
5.D  1     3,361,32 1 1,231,05
5.E  1,84     3,581,16   1,841
6.A  1,15     3,151   1,521
6.B  1,33     3,251,17   1,541
6.C  1,32     3,861,23   2,551
6.D  1,11     3,391,33   1,281,06
7.A  1,15    2,423,271,27   1,541,31
7.B  1,04    3,043,481,12   1,321
7.C  1,13    2,483,71,61   1,651,04
7.D  1,3    2,53,61,5   1,61,45
8.A       2,613,821,571,93  1,141
8.B       2,423,231,231,04  1,041,08
8.C       2,913,321,181  1,141
9.A       2,643,231,18    1,41
9.B       2,53,41,2    1,6
9.C       2,43,451,4    1,15
TriedaTVVLAVYUVVVv-nZEM
1.A      
1.B      
1.C      
1.D      
1.E      
1.F      
1.G      
1.H      
1.I      
1.J      
2.A      
2.B      
2.C      
2.D      
2.E      
2.F      
3.A      
3.B      
3.C      
3.D      
3.E      
3.F      
4.A      
4.B      
4.C      
4.D      
4.E      
4.F      
5.A   1,25  
5.B   1,46  
5.C   1,76  
5.D   1,95  
5.E   2,21  
6.A   1,59  
6.B   1  
6.C   1,451 
6.D   1,061 
7.A   2,15  
7.B   1,08  
7.C   1,48  
7.D   1,35  
8.A  1   
8.B  1,08   
8.C  1,18   
9.A   1,05  
9.B   1,1  
9.C   1,5  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A211290
1.B201370
1.C209110
1.D201460
1.E2111100
1.F2110110
1.G211470
1.H2010100
1.I211290
1.J211290
2.A232210
2.B222200
2.C232210
2.D222110
2.E232300
2.F232120
3.A222200
3.B232300
3.C231940
3.D232300
3.E232300
3.F232120
4.A212100
4.B212100
4.C212100
4.D201631
4.E222110
4.F212010
5.A282710
5.B262600
5.C252500
5.D222110
5.E191630
6.A272610
6.B252401
6.C222200
6.D181800
7.A282422
7.B262411
7.C232030
7.D221912
8.A282350
8.B262600
8.C242202
9.A222200
9.B202000
9.C211911

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A214162198,193468165,1469433,05
1.B202885144,252635131,7525012,50
1.C202706135,302433121,6527313,65
1.D202807140,352665133,251427,10
1.E213242154,382943140,1429914,24
1.F212962141,052948140,38140,67
1.G212148102,29188589,7626312,52
1.H202922146,102797139,851256,25
1.I212387113,672371112,90160,76
1.J21145569,29145569,2900,00
2.A233273142,302958128,6131513,70
2.B22205193,23205193,2300,00
2.C23181278,78168173,091315,70
2.D223022137,362958134,45642,91
2.E233689160,393635158,04542,35
2.F233984173,223739162,5724510,65
3.A223503159,233327151,231768,00
3.B232430105,65224697,651848,00
3.C23204488,87179277,9125210,96
3.D233750163,043150136,9660026,09
3.E233480151,303470150,87100,43
3.F232516109,39205589,3546120,04
4.A213160150,483095147,38653,10
4.B212647126,052397114,1425011,90
4.C21209799,86166579,2943220,57
4.D203365168,252995149,7537018,50
4.E223429155,862453111,5097644,36
4.F212767131,762533120,6223411,14
5.A284358155,644293153,32652,32
5.B263714142,853272125,8544217,00
5.C253602144,083353134,122499,96
5.D222980135,45218999,5079135,95
5.E193161166,37171390,16144876,21
6.A274868180,304155153,8971326,41
6.B254826193,043514140,56131252,48
6.C223370153,182774126,0959627,09
6.D183228179,332494138,5673440,78
7.A286570234,644184149,43238685,21
7.B264502173,152964114,00153859,15
7.C234571198,743277142,48129456,26
7.D227003318,325187235,77181682,55
8.A286712239,714838172,79187466,93
8.B266203238,584666179,46153759,12
8.C246235259,793976165,67225994,13
9.A227203327,415505250,23169877,18
9.B206263313,154786239,30147773,85
9.C215373255,864844230,6752925,19

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL5822,6 
Monitor MAT5810,9 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku106665443347
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Výtvarná výchova522
Výtvarná výchova3.-4.22
Športové hry912

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka0  
Prvého ročníka10206 
Bežných tried471057 
Špeciálnych tried0  
Pre nadaných0  
Spolu571263 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP581258 
DPP    
Znížený úväzok5 5 
ZPS4 4 
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 5858
vychovávateľov   
asistentov učiteľa 55
    
spolu 6363

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška206
2.kvalifikačná skúška19 
štúdium školského manažmentu12
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2017/2018 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 40. triednej škole máme momentálne 47 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

1 752 153,-

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť122 807,-

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…33 024,-

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

…448,80,-

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2017/2018 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový krúžok27  
Bedmintonový krúžok9  
Čitateľský krúžok25  
Dopravná výchova0  
Dospievanie0  
Doučovací krúžok0  
Esteticko-etický krúžok221  
Esteticko-kozmetický0  
Esteticko-výchovný0  
Esteticko-výtvarný0  
Estetický krúžok0  
Futbalový krúžok21  
Hudba a počítače10  
Hudobno-literárny0  
Informatika0  
Internetový krúžok0  
Khamoro6  
Kreatívny krúžok varenia0  
Kresťanské tradície0  
Krúžok anglickej konverzácie0  
Krúžok angličtiny0  
Krúžok rovesnických skupín0  
Krúžok spoločenských tancov0  
Literárny krúžok21  
Matematický krúžok0  
Mix0  
Peer aktivistov14  
Počítač, komunikácia a veda15  
Počítače a svet okolo nás0  
Počítačový krúžok31  
Práca s počítačom11  
Pracovno-estetický0  
Prírodovedno-spoločenský krúžok0  
Prírodovedný krúžok24  
Publicistika34  
Spevácky krúžok0  
Spoločensko-vedný0  
Súbor Jagori0  
Šikovné ruky181  
Šikovníček50  
Športový krúžok15  
Tanečno – spevácky22  
Tanečný krúžok28  
Tvorivé dielne22  
Ukážem, čo viem0  
Urob si sám0  
Varenie – pečenie0  
Volejbalový krúžok39  
Výtvarný krúžok32  
Z každého rožka troška25  
Z rozprávky do rozprávky71  
Zázraky z papiera25  
Zemepisný krúžok0  

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 28. júna 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29. júna 2018

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 0514594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľobec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Bugna0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Silvia Molitorisová0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Mária Pavlíková0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Šimková Tataiana0514594219
pedagogickí zamestnanciMgr. Ženčuchová Angela 
ostatní zamestnanciNovotná Mária 
zástupcovia rodičovKalejová Lucia 
 Popušová Kveta 
 Čarná Margita 
 Popušová Monika 
zástupca zriaďovateľaFerko Dušan 
 Kaleja Vladislav 
 Pešta Marek 
 Bilý Ladislav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1.-2. ročníkMgr. Jacková Jaroslavavšetky predm. 1.-2. roč. 
3.-4. ročníkMgr. Lazoríková Katarínavšetky predm. 3.-4. roč. 
prírodovedné predmetyMgr. Kravec Rastislav  
humanitné predmetyMgr. Tutokyová Antónia  
výchovyMgr. Semančíková Anna  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1078

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried116564444347
počet žiakov22014912413299999790701080
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov625103991078276 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení00083 2011114
prijatí   83 2011114
% úspešnosti   100 100100100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGHVCHINVIMNVNJONOV
1.A          3    
1.B          3,45    
1.C          2,95    
1.D          2,58    
1.E          2,89    
1.F          3,43    
1.G          3,1    
1.H          3,25    
1.I          3,3    
1.J          3,38    
1.K          3,21    
2.A          2,8    
2.B          2,76    
2.C          2,96    
2.D          2,96    
2.E          3,36    
2.F          2,88    
3.A          2,72    
3.B          2,48    
3.C          2,72    
3.D          3,79    
3.E          3,28    
4.A          2,7    
4.B          2,83    
4.C          3,39    
4.D          3,33    
4.E          4,19    
4.F          4,05    
5.A1,412,152,44  2,521,3  1,442,48  1,44 
5.B2,042,582,83  2,671,58  1,253,08  1,46 
5.C32,882,83  3,671,58  2,463,79  1,58 
5.D2,742,132,87  21,04  2,043  1,39 
6.A2,632,782,56 2,481,961,33  1,632,96  1,56 
6.B2,923,042,46 3,191,651,08  1,693,27  1,73 
6.C3,12,353,1 2,92,251,25  2,43,55  1,75 
6.D3,093,273,32 3,182,181,09  2,233,36  2,14 
7.A2,563,42,48 2,243,21,282,56 1,483  1,44 
7.B2,633,333,04 2,563,411,112,56 23,22  1,81 
7.C2,772,363,05 2,643,6422,27 2,863,14  1,77 
7.D3,813,243,14 3,333,622,13,38 2,94,1  2,62 
8.A2,152,692,69 2,462,811,422,65 1,353,08  1,77 
8.B2,962,042,48 2,612,651,32,61 1,653,35  2,65 
8.C3,12,352,4 2,12,91,652,95 1,853,5  2 
8.D2,892,783,11 2,833,332,283,17 2,392,94  2,44 
9.A22,042,21 1,832,081,251,5 1,293,25  1,83 
9.B2,581,961,96 1,922,631,212 1,753,42  2,17 
9.C3,242,382,71 2,381,91,92,1 2,333,48  1,95 
TriedaPsPPVPríPRIPPPrvRJSJSPRSPŠHTCHVTTSVTV
1.A       31,38      
1.B       3,451      
1.C       2,891      
1.D       2,681      
1.E       2,791      
1.F       3,431      
1.G       3,11,19      
1.H       3,251      
1.I       3,351      
1.J       3,381      
1.K       3,161      
2.A       2,881      
2.B       3,121      
2.C       2,481      
2.D       2,791      
2.E       3,561      
2.F       31,16      
3.A       2,921      
3.B       2,521      
3.C       2,641      
3.D       3,881,17      
3.E       3,081,84      
4.A       2,781      
4.B       2,921      
4.C       3,31,09      
4.D       3,11,1      
4.E       4,192,05      
4.F       4,21,5      
5.A 1,04     2,671   1,071 
5.B 1,04     3,081,17   1,041 
5.C 1,04     3,881,04   1,131 
5.D 1,17     3,961,22   1,611 
6.A1,481,22     3,191,33   1,371,22 
6.B1,271,12     3,231,12   1,231 
6.C 1,1     3,451,55   1,91,15 
6.D 1,27     3,181,68   1,271,55 
7.A 1,2    2,323,361    1 
7.B 1,3    2,743,331    1 
7.C 1,32    2,593,321,45    1 
7.D 1,52    4,13,952,62    1,05 
8.A      2,883,271,041,92  1,811 
8.B      1,913,2211,09  1,261 
8.C      2,13,41,252  1,951,1 
8.D      3,113,0612,5  2,51 
9.A      1,793,081,29    1,04 
9.B      2,543,251,17    1,29 
9.C      2,053,331,48    1,67 
TriedaVLAVYUVVVv-nZEM
1.A     
1.B     
1.C     
1.D     
1.E     
1.F     
1.G     
1.H     
1.I     
1.J     
1.K     
2.A     
2.B     
2.C     
2.D     
2.E     
2.F     
3.A     
3.B     
3.C     
3.D     
3.E     
4.A     
4.B     
4.C     
4.D     
4.E     
4.F     
5.A  1,261,11 
5.B  1,13  
5.C  1,42  
5.D  1,13  
6.A  2,04  
6.B  1,08  
6.C  1,55  
6.D  1,86  
7.A  1,56  
7.B  1,89  
7.C  1,64  
7.D  2  
8.A 1   
8.B 1   
8.C 1,3   
8.D 1,28   
9.A  1  
9.B  1  
9.C  1,1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A211470
1.B209110
1.C191270
1.D191360
1.E191090
1.F2110110
1.G2111100
1.H201190
1.I201370
1.J211380
1.K199100
2.A252320
2.B252320
2.C252320
2.D242220
2.E252050
2.F252230
3.A252500
3.B252500
3.C252410
3.D242040
3.E252410
4.A232300
4.B242400
4.C232030
4.D211740
4.E211740
4.F201550
5.A272700
5.B242400
5.C242220
5.D231850
6.A272511
6.B272601
6.C201910
6.D202000
7.A232201
7.B252500
7.C212100
7.D14950
8.A222200
8.B171700
8.C151500
8.D10901
9.A0000
9.B0000
9.C0000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A214067193,673524167,8154325,86
1.B202123106,152123106,1500,00
1.C192318122,002106110,8421211,16
1.D19160484,42156782,47371,95
1.E192740144,212655139,74854,47
1.F212883137,292841135,29422,00
1.G212959140,902535120,7142420,19
1.H203501175,053344167,201577,85
1.I20119359,65113156,55623,10
1.J21102048,57102048,5700,00
1.K192945155,002829148,891166,11
2.A254205168,204020160,801857,40
2.B252717108,682507100,282108,40
2.C25201880,72189175,641275,08
2.D243310137,923023125,9628711,96
2.E253029121,163001120,04281,12
2.F253769150,763127125,0864225,68
3.A253341133,643201128,041405,60
3.B253266130,643016120,6425010,00
3.C25236494,56207583,0028911,56
3.D244105171,043765156,8834014,17
3.E254189167,562832113,28135754,28
4.A233402147,913097134,6530513,26
4.B243527146,963444143,50833,46
4.C233381147,002847123,7853423,22
4.D214317205,573562169,6275535,95
4.E212924139,242862136,29622,95
4.F204389219,453349167,45104052,00
5.A273834142,003256120,5957821,41
5.B243194133,082771115,4642317,63
5.C243796158,173464144,3333213,83
5.D233375146,742875125,0050021,74
6.A275737212,484062150,44167562,04
6.B274304159,412755102,04154957,37
6.C202989149,452121106,0586843,40
6.D204598229,903547177,35105152,55
7.A234140180,002456106,78168473,22
7.B253224128,96212585,00109943,96
7.C213559169,482475117,86108451,62
7.D142959211,362229159,2173052,14
8.A223830174,093324151,0950623,00
8.B173396199,762819165,8257733,94
8.C152704180,272603173,531016,73
8.D102563256,301380138,001183118,30
9.A000,0000,0000,00
9.B000,0000,0000,00
9.C000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL6721,1 
Monitor MAT6713,7 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku116564444347
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Športové hry912
Informatika5.-9.44

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka11  
Bežných tried47  
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP581158 
DPP    
Znížený úväzok5 5 
ZPS4 4 
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 5858
vychovávateľov   
asistentov učiteľa 55
    
spolu 6363

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška18 
2.kvalifikačná skúška247
štúdium školského manažmentu12
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2016/2017 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 40. triednej škole máme momentálne 47 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

1 640 137,-

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

68 547,-

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…32 227,-

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

…4 436

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2014/2015 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový krúžok27  
Bedmintonový krúžok9  
Čitateľský krúžok25  
Dopravná výchova0  
Dospievanie0  
Doučovací krúžok0  
Esteticko-etický krúžok221  
Esteticko-kozmetický0  
Esteticko-výchovný0  
Esteticko-výtvarný0  
Estetický krúžok0  
Futbalový krúžok21  
Hudba a počítače10  
Hudobno-literárny0  
Informatika0  
Internetový krúžok0  
Khamoro6  
Kreatívny krúžok varenia0  
Kresťanské tradície0  
Krúžok anglickej konverzácie0  
Krúžok angličtiny0  
Krúžok rovesnických skupín0  
Krúžok spoločenských tancov0  
Literárny krúžok21  
Matematický krúžok0  
Mix0  
Peer aktivistov14  
Počítač, komunikácia a veda15  
Počítače a svet okolo nás0  
Počítačový krúžok31  
Práca s počítačom11  
Pracovno-estetický0  
Prírodovedno-spoločenský krúžok0  
Prírodovedný krúžok24  
Publicistika34  
Spevácky krúžok0  
Spoločensko-vedný0  
Súbor Jagori0  
Šikovné ruky181  
Šikovníček50  
Športový krúžok15  
Tanečno – spevácky22  
Tanečný krúžok28  
Tvorivé dielne22  
Ukážem, čo viem0  
Urob si sám0  
Varenie – pečenie0  
Volejbalový krúžok39  
Výtvarný krúžok32  
Z každého rožka troška25  
Z rozprávky do rozprávky71  
Zázraky z papiera25  
Zemepisný krúžok0  

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 30. júna 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. júna 2017

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 0514594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľobec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Bugna0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Silvia Molitorisová0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Mária Pavlíková0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Šimková Tataiana0514594219
pedagogickí zamestnanciMgr. Ženčuchová Angela 
ostatní zamestnanciNovotná Mária 
zástupcovia rodičovKalejová Lucia 
 Popušová Kveta 
 Čarná Margita 
 Popušová Monika 
zástupca zriaďovateľaFerko Dušan 
 Kaleja Vladislav 
 Pešta Marek 
 Bilý Ladislav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1.-2. ročníkMgr. Jacková Jaroslavavšetky predm. 1.-2. roč. 
3.-4. ročníkMgr. Lazoríková Katarínavšetky predm. 3.-4. roč. 
prírodovedné predmetyMgr.Nemčíková Ľudmila  
humanitné predmetyMgr. Horváthová Mária  
výchovyPaedDr. Štefanská Simona  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1088

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried126654443347
počet žiakov2451401361041039910782761091
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov625103991078276 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení00083  13 
prijatí   83  13 
% úspešnosti   100%  100% 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGHVCHINVIMNVNJONOV
1.A          3,48    
1.B          3,48    
1.C          3,36    
1.D          3    
1.E          3,09    
1.F          3,15    
1.G          3,14    
1.H          3,14    
1.I          2,95    
1.J          2,77    
1.K          3,05    
1.L          3,67    
2.A          2,38    
2.B          2,24    
2.C          3,28    
2.D          4    
2.E          3,64    
2.F          3,81    
3.A          2,29    
3.B          2,75    
3.C          3,26    
3.D          3,57    
3.E          3,62    
3.F          3,43    
4.A          2,67    
4.B          3    
4.C          4,15    
4.D          3,95    
4.E          3,76    
5.A2,392,822,36  2,111,43  1,752,93  1,79 
5.B2,52,52,23  2,851  1,923,08  1,77 
5.C3,423,212,92  2,541,33  2,383,33  2,38 
5.D2,772,952,5  2,321,32  3,143,14  1,77 
6.A2,413,312,17 2,593,1412,03 1,343,21  1,28 
6.B2,413,042,74 2,073,261,332,19 1,853,04  2,37 
6.C3,412,323,05 2,912,771,52,59 2,643  2,59 
6.D3,223,333,5 2,943,562,063,56 2,673,39  2,94 
7.A3,272,422,92 2,233,151,962,35 2,043,12  1,38 
7.B3,332,592,96 2,413,191,222,67 2,193,56  2,67 
7.C3,292,952,48 2,673,241,813 2,243,33  2,1 
7.D3,043,133,08 2,883,832,173,21 2,383,46  2,83 
8.A3,142,252,43 1,932,291,212,32 1,643  2 
8.B2,752,52,43 2,363,1412,71 1,963,39  1,79 
8.C3,422,712,75 33,132,082,92 23,5  1,92 
9.A3,3622,59 2,452,141,592,59 1,733,27  1,45 
9.B3,2522,63 2,172,671,172,21 2,083,38  2,21 
9.C3,832,752,29 2,543,461,542,92 2,333,83  1,79 
TriedaPsPPVPríPRIPPPrvRJSJSPRSPŠHTCHVTTSVTV
1.A       3,481,05      
1.B       3,431      
1.C       3,451      
1.D       3,051      
1.E       3,051      
1.F       3,081,08      
1.G       3,141      
1.H       3,141      
1.I       3,11      
1.J       2,641,09      
1.K       2,711      
1.L       3,671      
2.A       2,831      
2.B       2,61      
2.C       3,481,16      
2.D       4,041,09      
2.E       3,821,73      
2.F       3,811      
3.A       2,631      
3.B       2,751      
3.C       3,391      
3.D       3,481,65      
3.E       3,141,19      
3.F       3,291      
4.A       2,671,05      
4.B       3,331,05      
4.C       4,151,95      
4.D       3,481,19      
4.E       4,051,14      
5.A 1,32     31,25   1,251,07 
5.B 1     3,041,08   1,231 
5.C 1,25     3,671,58   1,581,04 
5.D 1,05     31,32   1,091,05 
6.A 1,17    2,453,451,07    1 
6.B 1,04    2,673,31,07    1 
6.C 1,23    2,733,411,32 1  1 
6.D 1,5    3,443,722,83    1,33 
7.A 1    2,853,231    1 
7.B 1    2,563,261    1 
7.C 1,1    2,483,331,29    1,05 
7.D 1,5    3,173,581,08 1  1,17 
8.A      2,1431,291,32  1,181,21 
8.B      2,073,291,251  1,931 
8.C      2,633,251,211,38  1,961 
9.A      2,363,231,55    1 
9.B      2,53,52,17    1,58 
9.C      2,53,581,25    1,79 
TriedaVLAVYUVVVv-nZEM
1.A     
1.B     
1.C     
1.D     
1.E     
1.F     
1.G     
1.H     
1.I     
1.J     
1.K     
1.L     
2.A     
2.B     
2.C     
2.D     
2.E     
2.F     
3.A     
3.B     
3.C     
3.D     
3.E     
3.F     
4.A     
4.B     
4.C     
4.D     
4.E     
5.A  1,57  
5.B  1,04  
5.C  1,5  
5.D  1,73  
6.A  1,07  
6.B  1,07  
6.C  1,14  
6.D  2,5  
7.A  1  
7.B  1,48  
7.C  1,67  
7.D  1,54  
8.A 1,14   
8.B 1   
8.C 1,38   
9.A  1,55  
9.B  1,04  
9.C  1,13  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A218130
1.B2110110
1.C2210120
1.D211560
1.E2212100
1.F15942
1.G221480
1.H221570
1.I2111100
1.J221570
1.K2110110
1.L155100
2.A242400
2.B252410
2.C252320
2.D241761
2.E221660
2.F211740
3.A242400
3.B242400
3.C232300
3.D231940
3.E212100
3.F211830
4.A212100
4.B211920
4.C201730
4.D212100
4.E211920
5.A282620
5.B282602
5.C242220
5.D232201
6.A292810
6.B272700
6.C222020
6.D191351
7.A272601
7.B282701
7.C251924
7.D252221
8.A282800
8.B282800
8.C262312
9.A262204
9.B252401
9.C242400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A213624172,573384161,1424011,43
1.B213543168,713543168,7100,00
1.C224221191,863964180,1825711,68
1.D213373160,623130149,0524311,57
1.E223244147,453202145,55421,91
1.F152202146,801796119,7340627,07
1.G223404154,733381153,68231,05
1.H224240192,733909177,6833115,05
1.I212702128,672486118,3821610,29
1.J222230101,36194988,5928112,77
1.K213904185,903810181,43944,48
1.L15102068,00100066,67201,33
2.A243210133,753159131,63512,13
2.B253928157,123595143,8033313,32
2.C253230129,202865114,6036514,60
2.D244154173,083641151,7151321,38
2.E224234192,453302150,0993242,36
2.F213190151,903190151,9000,00
3.A243621150,883516146,501054,38
3.B243293137,213178132,421154,79
3.C234666202,874556198,091104,78
3.D234780207,833558154,70122253,13
3.E212735130,242605124,051306,19
3.F214472212,954268203,242049,71
4.A212198104,67201495,901848,76
4.B212181103,862115100,71663,14
4.C204259212,954247212,35120,60
4.D213987189,863813181,571748,29
4.E213691175,763357159,8633415,90
5.A286069216,754677167,04139249,71
5.B284850173,21247088,21238085,00
5.C244977207,383811158,79116648,58
5.D235275229,353910170,00136559,35
6.A295541191,073371116,24217074,83
6.B274526167,633127115,81139951,81
6.C224311195,952797127,14151468,82
6.D195262276,952737144,052525132,89
7.A276700248,155904218,6779629,48
7.B287402264,365794206,93160857,43
7.C256766270,645726229,04104041,60
7.D256333253,324459178,36187474,96
8.A284845173,043841137,18100435,86
8.B287408264,576146219,50126245,07
8.C268756336,776457248,35229988,42
9.A269005346,355657217,583348128,77
9.B257691307,644302172,083389135,56
9.C247239301,634254177,252985124,38

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL7023 
Monitor MAT7012,4 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku126654443347
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Športové hry5.-9.22
Výtvarná výchova541
Informatika541

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka12245 
Bežných tried35846 
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu471091 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP581358 
DPP    
Znížený úväzok4 4 
ZPS2 2 
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 5858
vychovávateľov   
asistentov učiteľa 55
    
spolu 6363

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
VD,VCM10
V.CAj1
VI.BM4
VI.BCh1
VII.AGeo1
VII.ACH1
VII.BM4
VII.BCH1
VIII.DM5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška3010
2.kvalifikačná skúška75
štúdium školského manažmentu12
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2015/2016 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 24. triednej škole máme momentálne 44 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

…Mzdy : 1 276 218 ,–€

Bežné výdavky : 220310,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…Vzdelávacie poukazy: 30 870,-€ použité na odmeny pre vedúcich záujmových útvarov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

aj príspevok 2684,32 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2014/2015 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový krúžok28  
Bedmintonový krúžok19  
Čitateľský krúžok47  
Dopravná výchova26  
Dospievanie0  
Doučovací krúžok0  
Esteticko-etický krúžok246  
Esteticko-kozmetický0  
Esteticko-výchovný0  
Esteticko-výtvarný0  
Estetický krúžok0  
Hudobno-literárny24  
Informatika11  
Internetový krúžok0  
Kreatívny krúžok varenia0  
Kresťanské tradície20  
Krúžok anglickej konverzácie28  
Krúžok angličtiny0  
Krúžok rovesnických skupín0  
Krúžok spoločenských tancov8  
Literárny krúžok15  
Mix24  
Peer aktivistov26  
Práca s počítačom41  
Pracovno-estetický16  
Prírodovedno-spoločenský krúžok0  
Publicistika42  
Spevácky krúžok0  
Spoločensko-vedný0  
Súbor Jagori3  
Šikovné ruky94  
Šikovníček47  
Športový krúžok87  
Tanečno – spevácky0  
Urob si sám0  
Varenie – pečenie15  
Volejbalový krúžok22  
Výtvarný krúžok13  
Z každého rožka troška26  
Z rozprávky do rozprávky0  
Zemepisný krúžok0  

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 30. júna 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. júna 2016

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 0514594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľobec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Bugna0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Silvia Molitorisová0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Mária Pavlíková0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Šimková Tataiana0514594219
pedagogickí zamestnanciMgr. Ženčuchová Angela 
ostatní zamestnanciNovotná Mária 
zástupcovia rodičovKalejová Lucia 
 Popušová Kveta 
 Čarná Margita 
 Popušová Monika 
zástupca zriaďovateľaFerko Dušan 
 Kaleja Vladislav 
 Pešta Marek 
 Bilý Ladislav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1.-2. ročníkMgr. Jacková Jaroslavavšetky predm. 1.-2. roč. 
3.-4. ročníkMgr. Lazoríková Katarínavšetky predm. 3.-4. roč. 
prírodovedné predmetyPaedDr. Kováčová katarína  
humanitné predmetyMgr. Švec Michal  
výchovyMgrr. Semančíková Anna  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1060

Počet tried: 44

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried116544444244
počet žiakov239147101100105110103102571064
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov58710511010310257 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   76    
prijatí   76    
% úspešnosti   100%    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGHVCHINVIMNVNJONOV
1.A          3,05    
1.B          2,73    
1.C          3,23    
1.D          3,45    
1.E          3,23    
1.F          3    
1.G          3,5    
1.H          3,14    
1.I          3,05    
1.J          3,67    
1.K          3,52    
2.A          2    
2.B          1,92    
2.C          3,16    
2.D          3,3    
2.E          3,76    
2.F          3,5    
3.A          2,81    
3.B          2,62    
3.C          3,8    
3.D          3,35    
3.E          3,74    
4.A          2,6    
4.B          2,8    
4.C          3,6    
4.D          3,4    
5.A2,172,91,63  2,631  1,432,7  1,17 
5.B1,682,82,84  3,21,12  1,882,72  2,08 
5.C2,923,423,17  2,791,67  3,133,08  3 
5.D2,833,583,54  3,041,96  33,13  3,42 
6.A3,292,432,86 2,613,1422,43 2,043,04  1,57 
6.B1,932,442,93 2,152,931,153,19 2,073,44  2,78 
6.C1,962,962,7 3,352,911,482,74 2,393,48  2,13 
6.D2,53,193,15 3,582,6523,08 2,813,19  2,88 
7.A3,042,672,19 1,812,521,412,48 1,852,7  2,19 
7.B2,372,333,15 2,743,7412,89 2,373,48  2,56 
7.C2,133,172,96 2,753,211,752,63 2,173,25  1,54 
7.D2,923,753,83 3,424,041,583,88 2,634,08  3,08 
8.A3,372,672,7 2,72,441,33,07 1,853,48  1,41 
8.B3,122,642,68 2,042,841,082,44 1,523,4  2,48 
8.C3,362,643,12 2,843,61,483,24 2,723,6  1,68 
8.D2,432,913,22 3,482,171,613,26 23,43  2,26 
9.A2,622,242,03 1,521,481,691,79 1,12,97  1,48 
9.B2,372,72,89 2,72,811,743,07 2,193,63  2,37 
TriedaPsPPVPríPRIPPPrvRJSJSPRSPŠHTCHVTTSVTV
1.A       3,051      
1.B       2,951      
1.C       3,271      
1.D       3,451      
1.E       3,051      
1.F       31      
1.G       3,51      
1.H       3,181      
1.I       3,051      
1.J       3,671,14      
1.K       3,521      
2.A       2,361      
2.B       2,241      
2.C       3,121      
2.D       3,31,39      
2.E       3,761,08      
2.F       3,51      
3.A       2,711      
3.B       2,761      
3.C       3,851,2      
3.D       3,21,25      
3.E       3,741      
4.A   2,76   2,721      
4.B   2,84   2,721,08      
4.C   3,76   3,81,36      
4.D   3,56   3,281      
5.A 1,1    2,533,131,03    1 
5.B 1,16    2,5231,2    1,12 
5.C 1,54    2,883,461,38    1,13 
5.D 1,38    3,583,882,38    1,38 
6.A 1,14    2,753,291    1 
6.B 1    2,673,371    1,04 
6.C 1,43    2,33,521,22    1,09 
6.D 1,27    33,731,08 1  1,23 
7.A 1,04    1,852,521,33    1,33 
7.B 1,41    2,673,441,04    1 
7.C 1,21    2,383,211,25    1,25 
7.D 1,5    3,253,831,83    1,25 
8.A      2,373,481,191,33  1,71,22 
8.B      2,523,321,41  1,041,16 
8.C      2,843,761,081,96  1,521,08 
8.D      3,093,831,32,09  1,171,52 
9.A      2,282,931    1,03 
9.B      2,783,481,59    1,67 
TriedaVLAVYUVVVv-nZEM
1.A     
1.B     
1.C     
1.D     
1.E     
1.F     
1.G     
1.H     
1.I     
1.J     
1.K     
2.A     
2.B     
2.C     
2.D     
2.E     
2.F     
3.A     
3.B     
3.C     
3.D     
3.E     
4.A2,88    
4.B2,84    
4.C3,76    
4.D3,68    
5.A  11 
5.B  11 
5.C  1,711,71 
5.D  1,711,71 
6.A  1  
6.B  1,07  
6.C  1,48  
6.D  1,08  
7.A  1,04  
7.B  1,07  
7.C  1,13  
7.D  1,17  
8.A 1,26   
8.B 1,04   
8.C 1,52   
8.D 1,26   
9.A  2  
9.B  2,7  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A221660
1.B221390
1.C221390
1.D228140
1.E221390
1.F2212100
1.G229130
1.H221480
1.I211560
1.J217140
1.K218130
2.A252410
2.B252500
2.C252410
2.D232300
2.E252050
2.F241860
3.A212100
3.B212100
3.C201820
3.D202000
3.E191720
4.A252500
4.B252500
4.C252320
4.D252050
5.A302910
5.B262501
5.C242040
5.D241860
6.A292801
6.B282701
6.C262033
6.D262240
7.A272610
7.B272430
7.C252131
7.D2413110
8.A272430
8.B262501
8.C252500
8.D232210
9.A292900
9.B272430

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A222285103,862263102,86221,00
1.B22179581,59176280,09331,50
1.C223161143,682846129,3631514,32
1.D222403109,23209295,0931114,14
1.E222615118,862603118,32120,55
1.F223921178,233834174,27873,95
1.G222644120,182459111,771858,41
1.H223612164,183168144,0044420,18
1.I212150102,38186188,6228913,76
1.J212903138,242550121,4335316,81
1.K212386113,62209099,5229614,10
2.A252886115,442844113,76421,68
2.B253331133,243249129,96823,28
2.C253508140,323445137,80632,52
2.D233302143,572552110,9675032,61
2.E253363134,522676107,0468727,48
2.F244310179,583908162,8340216,75
3.A21156674,57152572,62411,95
3.B21171581,67169580,71200,95
3.C20150575,25146073,00452,25
3.D202632131,602537126,85954,75
3.E192785146,582530133,1625513,42
4.A253361134,443361134,4400,00
4.B252696107,84223289,2846418,56
4.C254343173,723951158,0439215,68
4.D253004120,162973118,92311,24
5.A304577152,57264288,07193564,50
5.B263261125,422642101,6261923,81
5.C243760156,67239299,67136857,00
5.D245176215,673472144,67170471,00
6.A293284113,24269592,9358920,31
6.B285014179,074260152,1475426,93
6.C265067194,883946151,77112143,12
6.D264866187,154585176,3528110,81
7.A273720137,782929108,4879129,30
7.B275555205,744437164,33111841,41
7.C255329213,165071202,8425810,32
7.D245311221,292870119,582441101,71
8.A275358198,444323160,11103538,33
8.B265035193,653580137,69145555,96
8.C255783231,324413176,52137054,80
8.D236931301,353972172,702959128,65
9.A295456188,145288182,341685,79
9.B277477276,935454202,00202374,93

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL5427,24 
Monitor MAT5410,37 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku116544444244
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Športové hry5.-9.22
Výtvarná výchova541
Informatika541

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka11239 
Bežných tried441058 
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu551097 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP591354 
DPP    
Znížený úväzok2 2 
ZPS2 2 
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 5454
vychovávateľov   
asistentov učiteľa 55
    
spolu 5959

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
VD,VCM10
V.CAj1
VI.BM4
VI.BCh1
VII.AGeo1
VII.ACH1
VII.BM4
VII.BCH1
VIII.DM5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška3110
2.kvalifikačná skúška26
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2014/2015 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 24. triednej škole máme momentálne 44 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

…Mzdy : 1 209 131 ,–€

Bežné výdavky : 217 900,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…Vzdelávacie poukazy: 30 750,-€ použité na odmeny pre vedúcich záujmových útvarov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2014/2015 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový krúžok28  
Bedmintonový krúžok19  
Čitateľský krúžok47  
Dopravná výchova26  
Dospievanie0  
Doučovací krúžok0  
Esteticko-etický krúžok246  
Esteticko-kozmetický0  
Esteticko-výchovný0  
Esteticko-výtvarný0  
Estetický krúžok0  
Hudobno-literárny24  
Informatika11  
Internetový krúžok0  
Kreatívny krúžok varenia0  
Kresťanské tradície20  
Krúžok anglickej konverzácie28  
Krúžok angličtiny0  
Krúžok rovesnických skupín0  
Krúžok spoločenských tancov8  
Literárny krúžok15  
Mix24  
Peer aktivistov26  
Práca s počítačom41  
Pracovno-estetický16  
Prírodovedno-spoločenský krúžok0  
Publicistika42  
Spevácky krúžok0  
Spoločensko-vedný0  
Súbor Jagori3  
Šikovné ruky94  
Šikovníček47  
Športový krúžok87  
Tanečno – spevácky0  
Urob si sám0  
Varenie – pečenie15  
Volejbalový krúžok22  
Výtvarný krúžok13  
Z každého rožka troška26  
Z rozprávky do rozprávky0  
Zemepisný krúžok0  

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola je umiestnená v nie príliš vhodnom prostredí.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 26. júna 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. 6. 2015

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 0514594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľobec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Bugna0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Silvia Molitorisová0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Mária Pavlíková0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Šimková Tataiana0514594219
pedagogickí zamestnanciMgr. Ženčuchová Angela 
ostatní zamestnanciNovotná Mária 
zástupcovia rodičovKalejová Lucia 
 Popušová Kveta 
 Čarná Margita 
 Popušová Monika 
zástupca zriaďovateľaFerko Dušan 
 Kaleja Vladislav 
 Kaleja Lambert 
 Bilý Ladislav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1.-2. ročníkMgr. Lazoríková Katarínavšetky predm. 1.-2. roč. 
3.-4. ročníkMgr. Jacková Jaroslavavšetky predm. 3.-4. roč. 
prírodovedné predmetyMgr. Kropuchová Gabriela  
humanitné predmetyMgr. Bajová Gabriela  
výchovyPaedDr. Štefanská Simona  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1025

Počet tried: 41

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried105454443241
počet žiakov2231279311411010911273621023
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov223      

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   77    
prijatí   77    
% úspešnosti   100    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGHVCHINVIMNVNJONOV
1.A          2,77    
1.B          2,36    
1.C          3,13    
1.D          2,83    
1.E          3,27    
1.F          3,14    
1.G          3,18    
1.H          3,22    
1.I          3,68    
1.J          3,45    
2.A          2,46    
2.B          2,69    
2.C          3,92    
2.D          3,88    
2.E          4,21    
3.A          2,81    
3.B          2,87    
3.C          3,77    
3.D          3,27    
4.A          2,72    
4.B          3    
4.C          3,21    
4.D          3,76    
4.E          3,45    
5.A3,032,772,93  31,6  1,472,73  1,47 
5.B3,072,612,57  2,361,14  1,543,39  2,68 
5.C3,52,672,88  2,751,92  2,333,38  1,5 
5.D3,083,283,44  3,241,4  2,643,24  2,6 
6.A2,752,252,29 2,432,431,442,54 1,432,46  1,86 
6.B3,072,592,3 2,373,151,112,74 1,483,04  2,07 
6.C33,112,43 2,612,962,042,18 1,793,21  2,11 
6.D3,263,523,39 3,523,741,613,43 2,393,78  2,48 
7.A32,972,59 2,762,662,212,1 1,722,9  2,24 
7.B3,332,83 2,83,131,62,7 1,833,53  2,73 
7.C3,483,153,15 33,741,073 2,673,63  1,89 
7.D3,463,313,27 3,53,152,193,73 2,583,77  2,88 
8.A2,32,111,78 1,891,411,151,85 12,67  1,04 
8.B2,523,163,24 2,762,361,763,08 1,723,44  1,52 
8.C3,113,323,32 2,793,211,323,42 2,583,74  2,74 
9.A2,682,321,84 2,522,351,812,97 1,483,16  1 
9.B2,932,93,1 3,333,11,93,07 2,173,53  1,93 
TriedaPsPPVPríPRIPPPrvRJSJSPRSPŠHTCHVTTSVTV
1.A   2,82   2,771      
1.B   2,55   2,361      
1.C   3,13   3,221      
1.D   2,74   31      
1.E   3,18   3,141      
1.F   3,14   3,231      
1.G   3,18   3,321      
1.H   3,26   3,351      
1.I   3,73   3,731,27      
1.J   3,41   3,681,23      
2.A       2,621      
2.B       2,921      
2.C       3,921,19      
2.D       3,961,08      
2.E       4,211      
3.A   2,65   2,621      
3.B   2,52   2,71      
3.C   4,05   3,951,27      
3.D   3,41   3,091      
4.A   3   3,161      
4.B   3,04   3,211,08      
4.C   3,29   3,331      
4.D   3,48   3,861,1      
4.E   3,75   3,91,5      
5.A11,07    2,63,231    1 
5.B1,111,32    2,753,461    1 
5.C2,381,58    2,423,751,21    1,13 
5.D2,481,12    3,443,361 1  1,04 
6.A 1,04    2,52,821,25    1 
6.B 1,3    2,413,041,11    1 
6.C 1,46    2,753,211,29    1 
6.D 1,35    3,223,71,3    1 
7.A 1,14    2,3831,03    1,17 
7.B 1,1    2,833,571,57    1,2 
7.C 1,37    3,223,631,22    1,22 
7.D 1,23    3,123,651,35    1,15 
8.A      2,262,9611  1,071 
8.B      2,443,441,281  1,361,32 
8.C      33,472,371,53  1,471,16 
9.A      2,583,031,06    1,39 
9.B      2,573,671,33    1,63 
TriedaVLAVYUVVVv-nZEM
1.A     
1.B     
1.C     
1.D     
1.E     
1.F     
1.G     
1.H     
1.I     
1.J     
2.A     
2.B     
2.C     
2.D     
2.E     
3.A2,88    
3.B2,52    
3.C4,05    
3.D3,59    
4.A3,04    
4.B3,21    
4.C3,29    
4.D3,48    
4.E3,75    
5.A  11 
5.B  11 
5.C  11 
5.D  1,41,36 
6.A  1  
6.B  1,48  
6.C  1,57  
6.D  2,13  
7.A  1,17  
7.B  1  
7.C  1,63  
7.D  1,65  
8.A 1   
8.B 1,88   
8.C 2,32   
9.A  1,71  
9.B  1,9  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A221570
1.B221840
1.C231490
1.D231580
1.E2212100
1.F2212100
1.G221390
1.H2313100
1.I225170
1.J226160
2.A262510
2.B262420
2.C262330
2.D251780
2.E2411130
3.A262600
3.B232300
3.C221930
3.D222200
4.A252500
4.B242220
4.C242130
4.D211560
4.E202000
5.A303000
5.B282710
5.C272223
5.D252230
6.A282620
6.B282701
6.C282440
6.D251762
7.A302721
7.B302640
7.C282611
7.D262420
8.A272700
8.B252230
8.C211812
9.A313100
9.B313001

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A22204192,77188985,861526,91
1.B22194488,36179981,771456,59
1.C233379146,913159137,352209,57
1.D233524153,223471150,91532,30
1.E222834128,822769125,86652,95
1.F222748124,912622119,181265,73
1.G222727123,952503113,7722410,18
1.H233152137,043112135,30401,74
1.I222588117,642275103,4131314,23
1.J222814127,91217598,8663929,05
2.A26200877,23200877,2300,00
2.B26211481,31207879,92361,38
2.C26124047,69120546,35351,35
2.D256259250,365947237,8831212,48
2.E242601108,382601108,3800,00
3.A263410131,153410131,1500,00
3.B232665115,872395104,1327011,74
3.C223278149,002998136,2728012,73
3.D222504113,822473112,41311,41
4.A25191376,52188875,52251,00
4.B243574148,923128130,3344618,58
4.C242646110,25239299,6725410,58
4.D212950140,482673127,2927713,19
4.E203891194,553581179,0531015,50
5.A304483149,434345144,831384,60
5.B284349155,324264152,29853,04
5.C275564206,074659172,5690533,52
5.D253380135,203261130,441194,76
6.A283529126,042990106,7953919,25
6.B285035179,823083110,11195269,71
6.C284766170,213929140,3283729,89
6.D255335213,403693147,72164265,68
7.A304915163,833899129,97101633,87
7.B305461182,033681122,70178059,33
7.C286246223,073784135,14246287,93
7.D266854263,625094195,92176067,69
8.A272736101,332736101,3300,00
8.B254609184,363917156,6869227,68
8.C217539359,006039287,57150071,43
9.A315036162,453272105,55176456,90
9.B318457272,816713216,55174456,26

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL6022,00 
Monitor MAT6013,50 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku105454443241
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Športové hry5.-9.22
Výtvarná výchova541
Informatika541

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka10223 
Bežných tried411025 
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu511248 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP511351 
DPP    
Znížený úväzok2 2 
ZPS2 2 
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov05151
vychovávateľov   
asistentov učiteľa 44
    
spolu 5555

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
V.DM5
V.ERj3
VI.AGeo1
VII.CBiol2
VII.DBiol2
VIII.BGeo2
VIII.CBiol1
IX.AM5
VII.ATv2
VII.BTv2
VII.CTv2
VII.DTv2
VI.DRj3
VI.CRj3
VII.DRj3
VI.DF1
VI.DD2
V.BM5
V.CM1
VI.CM5
VII.DM5
VI.BCh1
VI.CCh1
VI.DCh1
VII.BCh1
VII.CCh1
VII.DCh1
VIII.CCh1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška283
2.kvalifikačná skúška16
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

Výstavy:

6.9. – 31. 12. 2003 – Raphael Jan Hochstrasser, TCM AARAU – Švajčiarsko

24. marec 2014 – Hachler Haus – LENZBURG – ˇvajčiarsko

Ocenenia:

COLORISKERI LUMA Bratislaca Diplom 2. miesto Ľudmila Kalejová – Januvová

2013 Medzinárodná detská výstava Nova Zakora Bulharsko Diplom Lukáš Bilý, Július Ferko, Jana Giňová

Rómska paleta – Poprad Diplom Lukáš Husár, Dominik Giňa

O šport ty si svet – Briansk – Rusko Diplom – Nikola Červeňáková, Emanuel Dužda, Mária Kalejová, Lukáš Giňa, Vojtech Kukurica, Patrícia Bilá

Mizyal gallery museum childrens art competetion Turecko

-strieborná medaila Alena Kalejová

– bronzová medaila Milan Kaleja, Matúš Polák

Diplom Lukáš Giňa, Peter Červeňák, Edita Duždová

16. roč. medzinárodná súťaž Vv Nova Zagora Bulharsko

diplom Miroslav Bolvan, Milan Kaleja, Dáša Kukuricová, Martin Červeňák

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2013/2014 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 24. triednej škole máme momentálne 41 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

…Mzdy : 1 028 500 ,–€

Bežné výdavky : 199 087,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…Vzdelávacie poukazy: 27 910,-€ použité na odmeny pre vedúcich záujmových útvarov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2013/2014 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový krúžok28  
Bedmintonový krúžok19  
Čitateľský krúžok47  
Dopravná výchova26  
Dospievanie0  
Doučovací krúžok0  
Esteticko-etický krúžok246  
Esteticko-kozmetický0  
Esteticko-výchovný0  
Esteticko-výtvarný0  
Estetický krúžok0  
Hudobno-literárny24  
Informatika11  
Internetový krúžok0  
Kreatívny krúžok varenia0  
Kresťanské tradície20  
Krúžok anglickej konverzácie28  
Krúžok angličtiny0  
Krúžok rovesnických skupín0  
Krúžok spoločenských tancov8  
Literárny krúžok15  
Mix24  
Peer aktivistov26  
Práca s počítačom41  
Pracovno-estetický16  
Prírodovedno-spoločenský krúžok0  
Publicistika42  
Spevácky krúžok0  
Spoločensko-vedný0  
Súbor Jagori3  
Šikovné ruky94  
Šikovníček47  
Športový krúžok87  
Tanečno – spevácky0  
Urob si sám0  
Varenie – pečenie15  
Volejbalový krúžok22  
Výtvarný krúžok13  
Z každého rožka troška26  
Z rozprávky do rozprávky0  
Zemepisný krúžok0  

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola je umiestnená v nie príliš vhodnom prostredí.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 23. júna 2014

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27. júna 2014