50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

O nás

O nás

Vitajte

na oficiálnej webovej stránke Základnej školy v Jarovniciach 192. Nájdete tu množstvo rôznych zaujímavostí o nás. Sme škola so 100% zastúpením rómskych žiakov. Neustále pracujeme na tom, aby vyučovanie bolo čo na najvyššej úrovni a zároveň pracujeme i na technickom zveľaďovaní budov školy a areálu, aby naši učitelia i žiaci žili v podnetnejšom prostredí.

Dostupnosť

Táto internetová stránka bola vytvorená v súlade so štandardami konzorcia W3C a smernicami pre dostupnosť webového obsahu spravovaného iniciatívou Web Accessibility Initiative (WAI). Vďaka tomu je táto internetová stránka dostupná aj pre dôchodcov a telesne postihnuté osoby. Internetová stránka vyhovuje štandardom pre dostupnosť a naviac prináša aj mnoho výhod i pre ostatných návštevníkov stránok, napr.:

  • obsah stránok je logicky, prehľadná a hierarchicky usporiadaný
  • internetová stránka je nezávislá na type internetového prehliadača