50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Školské aktivity

Školské aktivity

Na našej škole pracuje 26 krúžkov. Môžeme sa popýšiť nevšedným talentom našich žiakov v oblasti výtvarného umenia, tanečného a speváckeho prejavu, ale aj dobrými športovými výkonmi a technickými zručnosťami.

Tanečno-spevácky krúžok Jagori


https://www.youtube.com/watch?v=TfAdWXtIyyY

Súbor Jagori /ohník/ vznikol na našej škole v roku 1998, aby objavoval, rozvíjal a šíril krásu pôvodnej rómskej piesne a tanca. Súčasný súbor tvorí 10 členov vo veku 10až 16 rokov, ale počet členov sa neustále mení. Práca v súbore naučila deti nielen disciplíne, zodpovednosti, pracovitosti, ale hlavne rozvíja ich umeleckú kreativitu, individualitu a podporuje sebavedomie. Podarilo sa nám nenásilnou formou skĺbiť detskú prirodzenosť a temperament s náročnosťou umeleckého predvedenia. Keďže dominujúcim prvkom rómskej hudby je rytmus, tance sú ozvláštnené tamburínami, paličkami, výraznými pokrikmi, dominujú chlapčenské čapaše. Program nášho súboru videli diváci v Čechách aj v slovenských mestách /Martin, Bratislava, B.Bystica, Košice, Zvolen, Sabinov, Prešov/. Pravidelne chodíme na zájazdy do Poľska : Bukovsko, Opole, Krakov a nedávno sme sa vrátili z Varšavy.

Fotky z našich potúlok po svete

Šikovné ruky

V krúžku „Šikovné ruky „pracujeme na škole už takmer 10 rokov. Je zameraný hlavne na praktické ručné práce, na využívanie prírodného materiálu. Jeho cieľom je naučiť nás, žiakov, rôzne ozdoby dekoratívneho charakteru, či už to je ozdoba do domácnosti, alebo módny doplnok oblečenia. Materiálne nás podporuje škola, niečo si kúpime sami, alebo si jednoducho pozháňame. Vedie nás pani učiteľka Šimková. V školskom roku 2008/2009 sa naše rady rozrástli o ďalšiu skupinku, ktorú tvoria žiaci 6.C triedy a vedie ich pani učiteľka Kováčová, ktorá k nám prišla tiež v tomto školskom roku.