50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Školský časopis

Khamoro

Časopis Khamoro začína vychádzať v našej škole v roku 2003. Dva roky vychádzal, ako občasník, čiže 2-3 čísla ročne. Cieľom školského časopisu bolo zachytiť život žiakov v škole, ale aj mimo nej. Predstavoval jednotlivé krúžky, ponúkal informácie zo života Rómov doplnené o fotografický materiál. Pri tvorbe časopisu spolupracovalo 8-10 žiakov. Na stretnutiach si určili témy, zadelili prácu a pod vedením p.uč. Ferjakovej zostavovali stránky časopisu na PC a takisto sa podieľali na grafických návrhoch. Pri konečnej grafickej úprave pomáhal p. uč. Šimko a taktiež p. uč. Pavlík, ktorý sa značne zaslúžil o ocenenie časopisu v roku 2007, za grafiku a vizuálnu stránku. V školskom roku 2011/2012 vydavateľské žezlo prebrala „toma“ – p. uč. Tutokyová a p. uč. Horváthová. Časopis pokračuje v podobnom duchu, ako „staré Khamoro“. Aj keď má novú podobu, občasnosť vydávania ostáva. V školskom roku 2021/2022 dochádza  k personálnym zmenám. Noví redaktori časopisu  p. uč. Tutokyová, p. uč. Kropuchová a p. uč. Čekan  sa tešia na spoluprácu aj s ostatnými pedagógmi.

Všetky vydania časopisu Khamoro

Ročník 10 (2022/2023)Ročník 9 (2021/2022)Ročník 8 (2019/2020)Ročník 7 (2018/2019)Ročník 6 (2017/2018)Ročník 5 (2016/2017)Ročník 4 (2015/2016)Ročník 3 (2014/2015)Ročník 2 (2012/2013)Ročník 1 (2011/2012)

Ročník 10, číslo 1

Ročník 10, číslo 2

Ročník 10, číslo 3

Ročník 9, číslo 3

Ročník 9, číslo 2

Ročník 9, číslo 1

Ročník 8, číslo 3

Ročník 8, číslo 2

Ročník 8, číslo 1

Ročník 7, číslo 2

Ročník 7, číslo 1

Ročník 6, číslo 2

Ročník 6, číslo 1

Ročník 5, číslo 4

Ročník 5, číslo 3

Ročník 5, číslo 2

Ročník 5, číslo 1

Ročník 4, číslo 4

Ročník 4, číslo 3

Ročník 3, číslo 3

khamoro_2_3

Ročník 2, číslo 2

Ročník 2, číslo 1

Ročník 1, číslo 3

Ročník 1, číslo 2

Ročník 1, číslo 1 (2011)