50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Bezpečnosť na ceste

Dňa 5 apríla, 2023, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Na ulici na ceste, správaj sa vždy bezpečne !!!

Každoročne stúpa počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú aj deti. Keďže naši žiaci popoludňajšieho vyučovania v zimných mesiacoch chodia domov po zotmení, pozvali sme si na pomoc v rámci prevencie pani policajtky z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, Gabiku a Stanku, ktoré so žiakmi tretieho ročníka viedli besiedku na tému „Bezpečnosť na ceste“.

Za mnohé veci, ktoré už žiaci vedeli z Vlastivedy, boli pochválení, ale dozvedeli sa aj nové, pre nich potrebné informácie. Za ich aktivitu a pozornosť dostali veľkú pochvalu a darček v podobe reflexných pások, za ktoré poďakovali.Všetci ich nosia tak, ako im pani policajtky odporučili, aby ich cesta domov bola bezpečná.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia a besiedky, ktoré prispejú k bezpečnému návratu našich žiakov k ich rodičom.

Fotky z tejto akcie sú zverejnené v „Galérii“.