50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín 2022

Dňa 10 marca, 2022, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna súťaž, prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Prvýkrát sa konala v r. 1954. Súťaž funguje v školách, ale aj centrách voľného času, osvetových a kultúrnych strediskách. Každý rok prebieha súťaž aj na našej škole (dva roky v čase Covid—19 sa nekonala.)

Súťaže sa zúčastnili žiaci 5. až 8. ročníka v prednese poézie a prózy.
V kategórii 5.—6. ročník:

 1. miesto: Jozef Džurman
 2. miesto: Mária Kukuricová
 3. miesto: Ružena Kalejová

V kategórii 7.—8. ročník:

 1. miesto: Lucia Kalejová
 2. miesto: Vanesa Bolvanová
 3. miesto: Martin Pešta

Porota: p. Bajová, p. Švec, p. Semančíková

Fotografie si prezrite  TU


Hviezdoslavov Kubín sa konal aj na 1. stupni v štyroch kategóriách. Spolu 34 detí ukázalo svoju odvahu a recitátorský talent. A tu sú víťazi:

Kategória (1. roč.):

 1. miesto: Liana Miková
 2. miesto: Karin Červeňaková
 3. miesto: Sofia Kukuricová

Kategória (2. roč.):

 1. miesto: Dominik Kaleja
 2. miesto: Zuzka Bilá
 3. miesto: Andrea Kalejová

Kategória (3. roč.):

 1. miesto: Dáša Bolvanová

Kategória (4. roč.):

 1. miesto: Laura Kotľarová
 2. miesto: Lenka Giňová
 3. miesto: Nela Kalejová

Poďakovanie za organizáciu patrí p. uč. Bajovej a p. uč. Čarákovej.

Fotografie si prezrite  TU

Článok spracoval: Mgr. Bajová, G