50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Týždeň za odmenu realizácia.

Dňa jún 28, 2018, Vytvoril , V kategórii Novinky,

 Týždeň za odmenu absolvovalo 20 žiakov našej školy. Týchto žiakov vyberali triedni učitelia podľa známok, správania a dochádzky.

 1. 5. A Husár Tomáš
 2. 5. B Kaleja Peter
 3. 5. C Červeňáková Mária
 4. 5. D Kalejová Jitka
 5. 5. E Horváthová Dáša
 6. 6. A Popušová Giňová Vanesa
 7. 6. B Červeňáková Nikola
 8. 6. C Kalejová Marta
 9. 6. D Kaleja František
 10. 7. A Giňová Žaneta
 11. 7. A Popuša Milan
 12. 7. B Červeňáková Daniela
 13. 7. C Bilý Pavol
 14. 7. D Giňová Simona
 15. 8. A Kalejová Jaroslava
 16. 8. B Kalejová Natália
 17. 8. B Kalejová Nikola
 18. 8. C Kalejová Simona
 19. 9. B Ferko Patrik
 20. 9. C Bilá Dominika

Hlavnou myšlienkou tohto skúšobného projektu je vyvolať vo vás, milí žiaci, záujem o učenie, o získanie vedomostí, o chuti zmeniť sa. Nový Týždeň za odmenu bude až o rok. Máte od septembra 2018 možnosť dokázať učiteľom, rodičom, spolužiakom, no najmä sebe, že chcete byť múdrejší, vzdelanejší a hlavne lepší.

1. deň: autobus žiakov priviezol do Technického múzea pobočka Budimír. Prezreli si expozíciu starých hodín a iných technických vynálezov. Súčasťou prehliadky bola aj výstava rómskeho výtvarníka a dizajnéra Jozefa Feča. V múzeu prezentuje portréty známych Rómov napr. Elenu Lackovú, Charlieho Chaplina, Yul Brynner apod.

Pred 13. hodinou už žiaci čakali sprievodcu v hale Letiska Košice. Pán Mlynek žiakom predstavil priestory letiska, ktoré bežný návštevník nevidí. Tak ako všetci pasažieri museli aj naši žiaci prejsť cez bezpečnostný skener. Prezreli si velikánske hasičské auto, ktoré sa pre svoju veľkosť bežne na cestu nedostane.  V závere prehliadky mohli žiaci priamo na pristávacej ploche sledovať pristátie 2 lietadiel z Viedne a Prahy.

2. deň: bol tvorivý. Žiaci si v Informačnom centre v Sabinove zdobili tričká pomocou farby a šnúrky. Chlapci neskôr dotvárali drevené pláty akrylovou farbou. Dievčatá z Fimo hmoty modelovali korále na náhrdelníky. Vlastnými rukami dotvorili kus vlastného oblečenia a aj doplnky.

 

3. deň: sa niesol v turistickom a poznávacom duchu. Z Jarovníc sa žiaci presunuli do Bachledovej doliny. Ich kroky viedli na Chodník medzi korunami stromov, ktorý sa nachádza vo výške 24 metrov a je zakončený špirálovito sa točiacou vežou. V prostriedku veže sa nachádza železná sieť, na ktorej si žiaci vyskúšali svoju odvahu: skákať  ako na trampolíne v 34 metrovej výške.

 

4. deň: žiaci navštívili 5D kino v prešovskej Eperii. Počas jednotlivých vstupov žiaci zažili atmosféru dobrodružstva i snívanie v krajine rozprávok. Návštevu Eperie zakončili poriadnymi kopčekmi zmrzliny.

 

 

5. deň: Posledný deň Týždňa za odmenu mal kuchársko-literárny charakter. Najprv sa žiaci rozdelil do 4 skupín. V spoločnosti p. u. Balíka si každá skupina upiekla taliansku pizzu zo slovenských surovín. Jej vôňa sa šírila školou a dráždila naše chuťové poháriky. Z kuchynky sa žiaci premiestnili do átria školy. V tento týždeň prebiehalo štvrté čítanie deťom v Slovenskej republike pod názvom Celé Slovensko číta deťom., Našim žiakom čítali ich triedni učitelia rozprávku od Eleny Lackovej Hadí princ. Čítanie ukončili žiaci, ktorí čítali po rómsky a slovensky svojim učiteľom. Počas čítania už páni učitelia chystali gril, špekáčiky a klobásku na spoločnú ,,opekačku“, ktorá ukončila prvý ročník Týždňa za odmenu. Dúfame, že dojmy žiakov z celotýždňového zážitkového učenia sa odzrkadlia na vysvedčeniach.

Touto cestou chceme poďakovať vedeniu našej základnej školy za finančnú a morálnu podporu, všetkým učiteľom, ktorí pomáhali pri príprave a realizácii Týždňa za odmenu. Naša vďaka patrí aj školskej jedálni za sponzorské zákusky v posledný deň akcie.

 • Spracovala Mgr. Mária Horváthová