50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Spolu múdrejší

Dňa 25 januára, 2022, Vytvoril , V kategórii Novinky,

MŠVVŠ SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytovanie finančných prostriedkov na program doučovania Spolu múdrejší 2 na mesiace október – december 2021. ZŠ Jarovnice 192 bola v tomto projekte úspešná – doučovanie realizovalo 14 učiteľov so 154 žiakmi. Táto aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Záleží nám na vzdelávaní našich žiakov, a preto sme sa prihlásili do výzvy Spolu múdrejší 3, v ktorej sme boli opäť úspešní. Doučovanie bude prebiehať od januára do júna 2022.