50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1.6.2020

Dňa máj 25, 2020, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Základná škola Jarovnice 192 oznamuje, že 1.6.2020 sa začína vyučovanie pre 1.- 5. ročník základnej školy.
Žiak:
• vstupuje do budovy školy iba s rúškom
• prinesie si prezuvky
• prinesie vyhlásenie o zdravotnom stave podpísané rodičom
• dodržiava hygienické opatrenia nariadené školou
Pri porušení týchto podmienok nebude žiak pustený do školy resp. pri porušovaní hygienických podmienok počas vyučovania, bude žiak vylúčený z ďalšieho pobytu v škole.
rodičia a cudzie osoby majú zákaz vstupovať do budovy školy
rodičia sú povinní oznámiť, či žiak bol v kontakte s osobou, ktorá má cestovateľskú anamnézu
Vyučovanie bude prebiehať:
1. stupeň ranná zmena 7:35 – 10:35
1. stupeň poobedňajšia zmena 10:50 – 13:25
5. ročník 7:35 – 11:55