50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Kloktacie testy pre školy

Dňa 8 marca, 2021, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu ponúklo našej škole vyskúšať kloktacie testy. Tieto testy sú určené žiakom 2. stupňa, ktorí sa vzdelávajú v malých skupinách. Dvanásť siedmakov z našej školy skúsilo oveľa príjemnejšie testovanie na ochorenie covid 19. Namiesto nepríjemnej tyčinky v nose, žiaci kloktali v ústach fyziologický (slaný) roztok. Ten potom cez tyčinku vrátili do menom označenej skúmavky. V laboratóriu testy vyhodnotili a všetkých 12 testov bolo negatívnych, čo nás teší. Výsledok kloktacieho testu je podobný výsledku PCR testu. Dúfajme, že takéto testovanie čím skôr nahradí antigénové testovanie. Za pomoc a realizáciu ďakujeme pani riaditeľke M. Pavlíkovej a p. uč. Ferjakovej a Zdenekovi.

Pozrite si fotografie

 

Spracoval Mgr. Horváthová, M