50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Európsky týždeň boja proti drogám

Dňa 30 novembra, 2018, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám (tretí novembrový týždeň) ,v rámci ktorého pripadá aj Medzinárodný deň bez fajčenia sa na našej škole traduje organizovať aktivity so zámerom upriamiť pozornosť najmä na tie, ktoré napomáhajú znižovaniu dopytu po drogách. Aj z tohto dôvodu boli pre žiakov pripravené zážitkové aktivity zamerané na formovanie postoja k závislostiam. Realizovali sa rôzne prednášky, premietali DVD s danou tematikou, konali športové zápolenia vo futbale, behu, hode lopty na kôš medzi dievčatami a chlapcami.
Foto

  • Spracovala Mgr. Katarína Cukerová