50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Deň otvorených dverí 2023

Dňa 25 apríla, 2023, Vytvoril , V kategórii Novinky,

13. apríl bol pre nás dňom vzácnej návštevy- priestory našej školy si prišli pozrieť škôlkari zo Súkromnej škôlky Filka z Jarovníc. Ako správni budúci prváčikovia si so záujmom vyskúšali spolu so žiakmi 1. stupňa nielen samotné vyučovanie, ale aj spev a maľovanie. Po návšteve vybraných tried ich ešte čakal zaujímavý program: spevácke vystúpenie žiakov 2.stupňa, ktoré si vychutnali spolu so sladkými koláčikmi. Na záver ich ešte pani riaditeľka M. Pavlíková a p. zástupkyňa Molitorisová prekvapili malým darčekom. 🙂

Veríme, že sa s Vami čoskoro opäť uvidíme, milí (budúci) prváci! 🙂