50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Čítanie ďeťom

Dňa 14 decembra, 2020, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!

Stalo sa už tradíciou, že pred vianočnými prázdninami čítajú dospelí deťom a deti dospelým. Už piatykrát Číta celé Slovensko deťom v Jarovniciach. Momentálna situácia nedovoľuje, aby sme si túto slávnostnú chvíľu vychutnali spolu s vami, milí žiaci. Avšak ani to nás, vašich učiteľov, neodradilo a načítali sme pre vás zopár riadkov. Čítať niekomu nahlas znamená obohacovať sa krásou slova, tajomnosťou príbehov, budovať si vzájomnú dôveru, istotu, priateľstvo…to je to, čo potrebuje každý z nás. To je to, čo nám neponúkne ani televízia, ani sociálne siete, ani počítačové hry.
Za podporu pri príprave ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Márii Pavlíkovej a našim pedagógom.

Videonahrávku z „Čítania ďeťom“ si môžete pozrieť TU

Spracoval Mgr. Horváthová, M