50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Aj naša škola myslí ekologicky.

Dňa 20 novembra, 2018, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Ochrana životného prostredia patrí v dnešnej dobe k najdôležitejším a najvážnejším prioritám ľudstva. Môže sa nám zdať, že čistý vzduch, čistá voda a zdravé potraviny sú samozrejmosťou nášho života, ale nie je to tak. Aj my chceme chrániť našu Zem, a preto separujeme. Zatiaľ iba plasty, ktoré ukladáme do žltého kontajnera.

Separujeme plasty určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov

Patria sem: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté – opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“, polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, … Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly – škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, …

KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2018

  • Spracovala Mgr. Mária Horváthová