50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Adventné čítanie

Dňa december 20, 2018, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Tohto roku sme sa už po druhýkrát zapojili do projektu Vyšehrad číta deťom – Celé Slovensko číta deťom Čítanie sa nesie pod mottom: ,,Poď, budem ti čítať, “ s dôrazom na myšlienku ,,Čítajme deťom 20 minút každý deň.“ Hlavnými čítajúcimi hosťami môžu byť významné osobnosti daného mesta, regiónu, obce, jednoducho všetci, ktorí sú ochotní čítať deťom 20 minút. Cieľom projektu je motivovať dospelých, aby čítali deťom nahlas a zvyšovať povedomie o detskej literatúre v krajinách V4. Naše adventné čítanie sa uskutočnilo 19. 12. 2018 o 10.30 hod. v modulovej budove Základnej školy Jarovnice 192 na 3. poschodí. Čítali sme z rozprávkovej knižky Milana Húževku Čarokrásna Ruca a Pavla Dobšinského Slovenské ľudové rozprávky. Navštívila nás pani riaditeľka Obecnej knižnice, pripojil sa aj pán riaditeľ, páni asistenti a páni učitelia. Súčasťou projektu sú aj sprievodné aktivity. Spolu s našimi učiteľmi žiaci piekli medovníčky, vypísali a poslali vianočné pohľadnice napríklad do Detského domova a Detskej nemocnice v Prešove a zariadenia pre seniorov v Sabinove. Starší spolužiaci vyrobili pamätné medaily.
Čítanie spríjemnili žiaci piatych ročníkov, ktorí pod vedením p. uč. Štefanskej predviedli svoje spevácke umenie, Daniela Kalejová otvorila čítanie vianočnou básňou a Natália Kalejová celé stretnutie moderovala.

Foto TU

  • Spracovala Mgr. Horváthová,M