50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Mobilné telefóny

Dňa 4 februára, 2022, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Vážení rodičia!

Školský poriadok ZŠ Jarovnice 192 zakazuje žiakom používať mobilné telefóny počas vyučovania.
Aj napriek zákazu, žiaci naďalej telefóny používajú. Aby nedochádzalo k narušovaniu vyučovania, vedenie ZŠ Jarovnice 192 žiada zákonných zástupcov – rodičov o súhlas pozbierať mobilné telefóny žiakom pred vyučovaním (telefóny budú uzamknuté a po vyučovaní vrátené žiakom).
Súhlas zákonného zástupcu je potrebné potvrdiť osobne podpisom u triedneho učiteľa do 3.2.2022. Ak sa zákonný zástupca do tohto termínu nedostaví – súhlasí s odobratím telefónu žiakovi pred vyučovaním.

Vedenie ZŠ Jarovnice 192