50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Dňa 20 novembra, 2020, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Základná škola Jarovnice 192 sa usiluje o kvalitné vzdelávanie svojich žiakov. A preto sa škola zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. Počas dvoch školských rokov, a dúfame, že aj naďalej, bude pomáhať našim učiteľom a žiakom 5 nových asistentiek a 4 členky inkluzívneho tímu: 2 sociálne pedagogičky, špeciálna pedagogička a školská psychologička.

Hypertextové prepojenia na stránky projektu:

NP POP:  https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

NP POP II : https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte

MPC:  https://mpc-edu.sk