50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Opatrenia proti Corona vírusu.

Dňa október 1, 2020, Vytvoril , V kategórii Novinky,

OZNAM!!! 

Vedenie Základnej školy Jarovnice 192 prerušuje vyučovanie

od 15.10.2020 až do ODVOLANIA.

 Dôvodom prerušenia je prevencia proti šíreniu ochorenia COVID-19, ochrana zdravia žiakov a zamestnancov školy, a z dôvodu dezinfekcie vnútorných priestorov školy.

Pokyny pre rodičov od 30. septembra 2020

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Oznam

dovoľujeme si Vás informovať o aktualizovaných opatreniach  a usmerneniach vydaných MŠVVaŠ SR platných od 1.10.2020 – dokument v prílohe.

Povinnosť používania rúšok v exteriéri a interiéri  školy platí do odvolania – dokument v prílohe.

Ďakujeme za porozumenie. Vedenie školy.

USMERNENIE

Článok spracoval: Mgr. Šimko, P