50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Opatrenie: škola zatvorená.

Dňa marec 25, 2020, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Milí žiaci, vážení rodičia!
Podľa Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR ostávajú všetky školy zatvorené až do odvolania. Testovanie deviatakov T9 pre školský rok 2019/2020 sa ruší.
Zápis do prvého ročníka bude prebiehať od 15. – 30. 4. 2020 bez prítomnosti detí. Bližšie informácie budú ohlásené miestnym rozhlasom a na stránke školy.
Minister školstva v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS. Vyučovacie programy na Dvojke (RTVS – 2) sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút ( v čase 9,15 – 11,00 hod.) s dôrazom na žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Dávame tiež do pozornosti stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
Dôrazne žiadame všetkých žiakov školy o dodržiavanie opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti s koronavírusom a rodičov o ich dôslednú kontrolu. Prerušenie vyučovania z dôvodu šírenia nákazy nie je obdobím prázdnin. Je potrebné dodržiavať hygienu, často si umývať ruky, nosiť rúško všade, okrem bydliska, dodržiavať karanténne opatrenia a sedieť doma.

Článok spracoval: Mgr. Horváthová, M; Mgr. Šimko, P