50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Marec mesiac knihy

Dňa 3 marca, 2021, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Od nepamäti patrí kniha medzi neodmysliteľných spoločníkov starých, či mladých. Nadviazali sme na predchádzajúcu tradíciu čítania kníh na hodine a čitateľský maratón. No keďže pandemická situácia je veľmi zlá, nemohli sme uskutočniť návštevu knižnice, čo bolo v ostatných rokoch našou tradíciou. Uskutočnili sme aj „maľované čítanie“. Deťom sa aktivity veľmi páčili a napriek digitálnym technológiám záujem o knihy neklesá. A preto touto výzvou chceme motivovať žiakov, aby čo najviac čítali a prehlbovali lásku ku knihám ako to robí p.u. Iveta Goliašová Andrejová so svojou 4.C.

Pozrite si fotografie

Spracoval Mgr. Ferjaková, L