50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Category Archives : Novinky

Vernisáž v Budapešti

Cestujeme svetom! Po úspešnej reprezentácii výtvarných prác našich žiakov na vernisáži v Pálffyho paláci v Bratislave, boli naši žiaci pozvaní na pokračovanie výstavy do hlavného mesta Maďarska. Budapešť privítala 15 mladých rómskych talentov s otvorenou náručou. V galérii, kde prebiehala „Rómska paleta“, potešili naši žiaci množstvo zúčastnených divákov slovenského aj maďarského pôvodu svojím spevom…

Čítame s Osmijankom

Žiaci 3.A a.4.D pod vedením triednych učiteliek Mgr. Vladislavy Trebulovej a Mgr. Jaroslavy Jackovej  sa v školskom roku 2018/2019 zúčastnili 15. ročníka celoslovenskej čitateľskej suťaže „ Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty“ v Obecnej knižnici v Jarovniciach. Celé ich putovanie bolo poučné, zábavné a tvorivé. V Osmijankovej literárnej záhrade prežili veľa pekných chvíľ. Putovanie Osmijankovou…

Dni mesta Sabinov

Na 47. sabinovskom jarmoku sa v programe Hlas cigánskeho srdca prezentoval náš hudobno- tanečný súbor Jagori. Žiaci spolu s učiteľmi predstavili jarmočnému obecenstvu časť z programu venovanému Dňu Rómov.   Fotografie z vystúpenia TU   Článok spracovala: Mgr. Horváthová, M

Jarovnický slávik 2019

4.6. 2019 v priestoroch Obecnej knižnice v Jarovniciach sa stretlo 39 slávikov – našich žiakov. Súťaž pripravila p. uč. Štefanská. Žiaci skúšali a trénovali počas niekoľkých týždňov dlho po skončení vyučovania. Z tried sa ozýval spev a veselý džavot. Kto sa napokon  odbornej porote najviac páčil? Kategória SÓLOVÝ SPEV miesto Martin Kukurica   V.C (Dželem, dželem)…

Týždeň za odmenu realizácia – 2. ročník.

V týždni 27. – 31. 5. 2019 sme odštartovali 2. ročník Týždňa za odmenu. Absolvovalo ho 23 žiakov,  ktorých vybrali triedni učitelia. 5.A     Kukuricová Dominika 5.B     Kaleja Martin 5.C     Giňová Denisa 5.D     Kalejová Mária 5.E     Giňa Peter 6.A     Majkut Dominik 6.B     Giňa Ladislav 6.C     Rakášová Erika 6.D     Popušová Giňová Silvia 6.E    …

Majstrovstvá Slovenska v malom futbale

Naším žiakom sa podarilo postúpiť na Majstrovstvá Slovenska v malom futbale, ktoré sa budú konať 17. 6. 2019 v Bratislave. Družstvo Jarovnice „B“ skončilo na 3. mieste. Družstvo na súťaž pripravil Mgr. Rastislav Kravec DRŽME IM PLALCE.   JAROVNICE DO TOHO!!! Hlavný organizátor detskej súťaže v malom futbale v Prešove Dominik Jakubkovič skonštatoval:  „Veľkým prekvapením…

Návšteva technického múzea

Učíme sa inak 21.5.2019 naši deviataci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Oboznámili sa s históriu baníctva, metalurgie, zememeračstva. Zaujala ich aj expozícia historických písacích strojov, zubárskeho zariadenia a nástrojov. Pozrite si fotografie Článok spracovala: Mgr. Horváthová, M

Deň Zeme

22. apríl – Deň Zeme – v súčasnosti hovoríme o modernom sviatku, ktorý je zameraný na ochranu životného prostredia a hlavne na prevenciu proti jeho rozsiahlemu poškodzovaniu. Tento deň nám pripomína, že musíme chrániť poklady prírody pre všetkých ľudí, ale aj ostatných živočíchov. My sme oslávili deň Zeme niekoľkými aktivitami: 39 ks novovysadených…

Rómska paleta

7.7. 2019 odcestovalo 17 žiakov našej školy spolu s p. starostom F. Giňom, p. prednostkou J. Marcinčinovou, p. uč. M.  Polačkovou, p. uč. R. Kravcom a pedagogickým asistentom M. Kalejom Januvom do Bratislavy. Po príchode si prezreli niektoré historické pamiatky nášho hlavného mesta. Významným dňom bol najmä pondelok, 8. 4. 2019. Našu…

Hviezdoslavov Kubín 2019 1. stupeň

Dňa 2.4.2019 sa po roku opäť  uskutočnila  na našej škole recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. V školskom kole sa predviedli žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí mali o prednes poézie veľký záujem.  Školského kola sa zúčastnili víťazi triednych kôl v počte 37. Porota si pozorne vypočula všetky ukážky a po dôkladnej porade ocenila najlepších:…