50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Category Archives : Novinky

Jarovnický slávik 2019

4.6. 2019 v priestoroch Obecnej knižnice v Jarovniciach sa stretlo 39 slávikov – našich žiakov. Súťaž pripravila p. uč. Štefanská. Žiaci skúšali a trénovali počas niekoľkých týždňov dlho po skončení vyučovania. Z tried sa ozýval spev a veselý džavot. Kto sa napokon  odbornej porote najviac páčil? Kategória SÓLOVÝ SPEV miesto Martin Kukurica   V.C (Dželem, dželem)…

Týždeň za odmenu realizácia – 2. ročník.

V týždni 27. – 31. 5. 2019 sme odštartovali 2. ročník Týždňa za odmenu. Absolvovalo ho 23 žiakov,  ktorých vybrali triedni učitelia. 5.A     Kukuricová Dominika 5.B     Kaleja Martin 5.C     Giňová Denisa 5.D     Kalejová Mária 5.E     Giňa Peter 6.A     Majkut Dominik 6.B     Giňa Ladislav 6.C     Rakášová Erika 6.D     Popušová Giňová Silvia 6.E    …

Majstrovstvá Slovenska v malom futbale

Naším žiakom sa podarilo postúpiť na Majstrovstvá Slovenska v malom futbale, ktoré sa budú konať 17. 6. 2019 v Bratislave. Družstvo Jarovnice „B“ skončilo na 3. mieste. Družstvo na súťaž pripravil Mgr. Rastislav Kravec DRŽME IM PLALCE.   JAROVNICE DO TOHO!!! Hlavný organizátor detskej súťaže v malom futbale v Prešove Dominik Jakubkovič skonštatoval:  „Veľkým prekvapením…

Návšteva technického múzea

Učíme sa inak 21.5.2019 naši deviataci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Oboznámili sa s históriu baníctva, metalurgie, zememeračstva. Zaujala ich aj expozícia historických písacích strojov, zubárskeho zariadenia a nástrojov. Pozrite si fotografie Článok spracovala: Mgr. Horváthová, M

Deň Zeme

22. apríl – Deň Zeme – v súčasnosti hovoríme o modernom sviatku, ktorý je zameraný na ochranu životného prostredia a hlavne na prevenciu proti jeho rozsiahlemu poškodzovaniu. Tento deň nám pripomína, že musíme chrániť poklady prírody pre všetkých ľudí, ale aj ostatných živočíchov. My sme oslávili deň Zeme niekoľkými aktivitami: 39 ks novovysadených…

Rómska paleta

7.7. 2019 odcestovalo 17 žiakov našej školy spolu s p. starostom F. Giňom, p. prednostkou J. Marcinčinovou, p. uč. M.  Polačkovou, p. uč. R. Kravcom a pedagogickým asistentom M. Kalejom Januvom do Bratislavy. Po príchode si prezreli niektoré historické pamiatky nášho hlavného mesta. Významným dňom bol najmä pondelok, 8. 4. 2019. Našu…

Hviezdoslavov Kubín 2019 1. stupeň

Dňa 2.4.2019 sa po roku opäť  uskutočnila  na našej škole recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. V školskom kole sa predviedli žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí mali o prednes poézie veľký záujem.  Školského kola sa zúčastnili víťazi triednych kôl v počte 37. Porota si pozorne vypočula všetky ukážky a po dôkladnej porade ocenila najlepších:…

Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

65. ročník Hviezdoslavovho Kubína na ZŠ Komenského 13 v Sabinove Na okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy našu školu úspešne reprezentovala Natália Kalejová z IX. B, získala 3. miesto. Recitovala báseň N. Mitanovej Keby tak všetky deti… Natálii srdečne blahoželáme a tešíme sa na vaše ďalšie úspechy! Spracovala Mgr. Mária Horváthová

Lyžiarsky výcvik 2019

Aj keď tomu počasie nenasvedčovalo, naši deviataci sa vybrali v polovici marca lyžovať, a to na celých 5 dní. Srdečné poďakovanie od deviatakov patrí všetkým dospelým, ktorí pomáhali pri organizácii i samotnom priebehu lyžiarskeho výcviku.(p.u. Kravec, Uhriňák, Ferjaková, p. r. Bugna, p. z. Pavliková, p. e. Novotná, p. as. Kaleja…

Hviezdoslavov Kubín 2019 2. stupeň

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá formuje a vytvára kultúru slovenského národa. Tí najlepší súťažia až na celoštátnom kole. My zatiaľ na školskom, ktoré sa uskutočnilo 7. 3. 2019. Naši víťazi postupujú do okresného kola v Sabinove 26.3.2019. Základnú školu Jarovnice 192 budú zastupovať Martin Kukurica…