50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Milión detí sa modlí ruženec.

Dňa 18 októbra, 2021, Vytvoril ,
Milión detí sa modlí ruženec.