50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Adventné čítanie

Dňa december 20, 2019, Vytvoril , V kategórii Novinky,

V decembri 2019 sme sa po štvrtýkrát zapojili do projektu Vyšehrad číta deťom – Celé Slovensko číta deťom. Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier.

Čítanie sa nesie pod mottom: „Poď, budem ti čítať“, s dôrazom na myšlienku Čítajme deťom 20 minút každý deň. Čítajúcimi hosťami môžu byť významné osobnosti daného mesta, regiónu, obce,jednoducho všetci, ktorí sú ochotní čítať deťom 20 minút. Cieľom projektu je motivovať dospelých, aby čítali deťom nahlas a zvyšovať povedomie o detskej literatúre v krajinách V4.

Naše adventné čítanie sa uskutočnilo 19. 12. 2019 v modulovej budove Základnej školy Jarovnice 192 na 3. poschodí. Navštívila nás pani riaditeľka Základnej školy s materskou školou Magdaléna Šafranová, k čítaniu sa pripojil aj pán riaditeľ Erik Dlugoš zo Špeciálnej základnej školy v Jarovniciach aučitelia a asistenti našej základnej školy.

Prítomných privítala Natália Kalejová, žiačka 9. A triedy, ktorá následne priblížila dôvod nášho stretnutia a predstavila hostí, atmosféru nám spríjemňovali žiaci piatych a šiestych ročníkov, ktorí pod vedením p. uč. Štefanskej spievali koledy a vianočné piesne.

Čítanie zahájili žiačky 6. A triedy Dominika Popušová a Zuzana Džurmanová, ktoré prečítali bájku Chlapec a orechy, najprv v rómskom jazyku a následne v jazyku slovenskom. Bájku do rómskeho jazyka preložil asistent Pavol Kaleja.Po prečítaní úvodnej bájkyprítomní dospelí čítali deťom bájky z knižky Ezopove bájky.

Ezop bol múdry Grék, ktorý svojimi básňami učil ľudí, ako sa majú správať, čo robiť a čo nerobiť. Aby mohol vhodne zobraziť ľudský život a mravy, nechal vo svojich bájkach účelne hovoriť vtáky, stromy, divoké i domáce zvieratá, vlky, líšky, levy, voly, ovce, kozy alebo iné živočíchy a veci.

Foto TU

  • Spracoval Mgr. Švec, M